Presentation

Jag undervisar heltid i en rad grund- och fortsättningskurser i mekanik och maskinelement, samt strukturoptimering.

Jag är examinator för följande kurser:

  • Mekanik I (TMME12)
  • Mekanik II (TMME04)
  • Flerkroppsmekanik och robotik (TMMS30)
  • Markfordonsmekanik (TMME11)
  • Maskinelement, fk (TMME14)
  • Maskinelement (TMMI16)

Vidare är jag en av två föreläsare i Strukturoptimering (TMMS20)

Akademisk examen

  • Civilingenjör, teknisk fysik- och elektroteknik, Linköpings universitet, 1994
  • Teknologie doktor i teknisk mekanik, Linköpings universitet, 2000

Undervisning i mekanik och hållfasthetslära

Publikationer

2009

2002

2000

1999

Organisation