Systemfarmakologi - ett samarbete med läkemedelsindustrin

Peter Gennemark (Principal scientist vid AstraZeneca, Göteborg) är adjungerad lektor vid IMT. Peter har ett etablerat samarbete inom systemfarmakologi med Gunnar Cedersund (IMT). Hans forskning är inriktad mot systemfarmakologi inom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, med målet att öka förståelsen av biologi, sjukdomsförlopp, och läkemedelsintervention inom dessa områden.  
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Peter Gennemark, Katrin Walter, Niclas Clemmensen, Dinko Rekic, Catarina A. M. Nilsson, Jane Knochel, Mikko Holtta, Linda Wernevik, Birgitta Rosengren, Dorota Kakol-Palm, Yanfeng Wang, Rosie Z. Yu, Richard S. Geary, Stan J. Riney, Brett P. Monia, Rikard Isaksson, Rasmus Jansson-Lofmark, Cristina S. J. Rocha, Daniel Linden, Eva Hurt-Camejo, Rosanne Crooke, Lloyd Tillman, Tina Ryden-Bergsten, Bjorn Carlsson, Ulf Andersson, Marie Elebring, Anna Tivesten, Nigel Davies (2021) An oral antisense oligonucleotide for PCSK9 inhibition Science Translational Medicine , Vol. 13 Vidare till DOI

2020

Forskning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll