Systemfarmakologi - ett samarbete med läkemedelsindustrin

Peter Gennemark (Principal scientist vid AstraZeneca, Göteborg) är adjungerad lektor vid IMT. Peter har ett etablerat samarbete inom systemfarmakologi med Gunnar Cedersund (IMT). Hans forskning är inriktad mot systemfarmakologi inom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar, med målet att öka förståelsen av biologi, sjukdomsförlopp, och läkemedelsintervention inom dessa områden.  
 

Publikationer

2022

2021

Forskning

Organisation