Mäta kalciumförändringar vid bulleröverstimulering

Jag fick min masters- och doktorsexamen i biokemi från Université Libre de Bruxelles, Belgien 2004 respektive 2008. Som doktorand studerade jag hur interaktioner mellan protein och lipider skapar antibiotikaresistens hos bakterier. 

Under postdoktorandutbildning på Karolinska Institutet studerade jag hur stereocilier, de organeller som omvandlar ljud till elektriska signaler i hörselorganet, påverkas av förutsättningarna som karakteriserar bullerinducerad hörselnedsättning.  

Ett av mina pågående projekt på Linköpings universitet syftar till att belysa de molekylära processerna för hörselnedsättningsutveckling i hörselorganet vid bullerskador och hur dessa processer molekylärt kan blockeras för att förhindra hörselnedsättning.

Molekylära mekanismer för buller-inducerad hörselnedsättning.

Bullerskador är en ledande orsak bakom hörselnedsättning men varken kausal- eller preventivterapi finns på grund av att de molekylära mekanismerna som leder till detta tillstånd inte är väl kända. 

Jag vill belysa dessa mekanismer genom att mäta kalciumförändringar i hörselorganet vid bulleröverstimulering. Eftersom kalcium spelar en nyckelroll under ljudomvandlingen till elektriska signaler i hörselorganet, ska dessa experiment visa hur buller-relaterad hörselnedsättning utvecklas och hur denna process kan blockeras för att förhindra hörselnedsättningen.

Nyheter

CV

2004: Mastersexamen i biokemi, Université Libre de Bruxelles, Belgien
2008: Doktorsexamen i biokemi, Université Libre de Bruxelles, Belgien
2008-2012: Wenner-Gren stiftelsers och Karolinska Institutets postdoktorand stipendium, Karolinska Institutet, Sverige
2012-2013: Forskare, Karolinska Institutet, Sverige
Sedan 2013: Forskare, Linköpings universitet

Undervisning

PBL Handledare:
Introduktionskurs i Medicinsk biologi
Kursansvarig:
Neurobiologi kurs i Masters program i experimentell och medicinsk hälsovetenskap.

Medlemsskap och anslag

Medlemskap hos ”Association for Research in Otolaryngology (ARO)” Sedan 2009.

Tysta skolan stiftelsers anslag

Publikationer

Fler publikationer

Relaterad forskning

Organisation