Klinisk och experimentell hörselforskning

Hamsteröra, inuti, i närbild

Att se hur vi hör, med optiska flödesberäkningar

Vår forskning handlar om hur hörselorganet ”översätter” ljud till elektriska signaler. Denna omvandling, som har grundläggande betydelse för hörselförmågan, beror av små utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller.

För att studera stereociliernas funktion har vår forskargrupp utvecklat en ny metod för snabb konfokalmikroskopi. Med mikroskopet kan man direkt observera sinnescellernas ljudutlösta rörelser – vi kan se hur vi hör – och rörelsernas storlek och riktning beräknas sedan med hjälp av optisk flödesanalys.

Anders Fridberger vid sin tekniska apparaturFoto: Thor Balkhed

Med den nya tekniken har vi i Anders Fridbergers forskargrupp visat att ljud inte bara böjer stereocilier i sidled, som man trott under lång tid, utan att det också sker snabba längdförändringar hos stereocilierna.

Dessa längdförändringar har stor betydelse för förmågan att uppfatta ljud, och de mekanismer som reglerar längden är nu föremål för nya studier.

När mikroskopet fokuseras genom öppningen vid snäckans topp blir sinnescellerna synliga som tre små röda band under de gröna cellerna ovanför.

Corti, inuti ett hamsteröra

Då vi lyssnar på ljud som är nära hörtröskeln kommer rörelserna innerörat att vara mindre än 1 nanometer (10-9 m).

Det är ännu oklart hur sinnescellerna kan uppfatta så små vibrationer, och för att kunna studera detta har gruppen utvecklat en laserinterferometer som kan mäta vibrationer ned till 1 Ångström (10-10 m).

När örat utsätts för starka ljud kommer sinnescellernas funktion att ändras. De tekniker som nämns ovan används också för att undersöka mekanismerna bakom bullerskador. Förhoppningen är att detta i framtiden ska leda till nya behandlingar som kan hjälpa patienter med hörselnedsättning. 

Medicinska behandlingar som förebygger bullerskador fungerar hos försöksdjur, men vi vet ännu inte om dessa behandlingar kan fungera hos människa. 

I samarbete med öronklinikerna i Stockholm och Uppsala har forskargruppen under de senaste åren inlett kliniska studier. Om behandlingen fungerar också hos människa kan det få stor betydelse för yrkesgrupper som är mycket exponerade för buller och för patienter som genomgår vissa öronoperationer.

 LabmiljöFoto: Thor Balkhed

Forskningsledare

Medarbetare

Tidigare medlemmar

Nyheter

Pierre Hakizimana.

Så kan örat meddela hjärnan om hörseln skadats

Vad händer i örat när hörseln försämras av skadligt ljud? En studie från LiU visar att en signal från hörselorganet, vars exakta roll varit oklar i årtionden, antagligen ger hjärnan information om huruvida örat fungerar som det ska eller inte.

Porträtt av Anders Fridberger och Maria Jenmalm.

Pristagare: "Jag har helt enkelt kul på jobbet"

I år, 2022, blir det dubbelt upp och två professorer får ta emot Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten: Anders Fridberger och Maria Jenmalm. De forskar om hörseln respektive allergi hos barn.

Två män vid mätutrustning i ett laboratorium.

Forskning slår hål på gammal bild av hur vår hörsel fungerar

En stor del av vår förmåga att uppfatta musik och tal fungerar på ett annat sätt än man tidigare har trott, visar ny forskning. Upptäckten kan bidra till förbättrade hörselhjälpmedel i form av cochleaimplantat.

Forskningsområde

Organisation