Presentation

Jag forskar i huvudsak om prioriteringar inom autismspektrumstörning.

Forskning

Fördelning av moraliskt ansvar för förtidig dödlighet i autismspektrumstörning.
Prioritering av patienter med comorbida psykiska och fysiska störningar i somatisk vård: Hur man förstår sjuksköterskornas etiska roll.

Undervisning

Undervisar huvudsakligen på omvårdnad (grundnivå). Är medlem i undervisningsgruppen T5. Föreläser om de etiska aspekterna av autism för studenter i det specialiserade psykiatriska omvårdnadsprogrammet. Dessutom handleder jag i interprofessionell lärande (IPL1) studentgrupper. Har utvecklat en webbföreläsning för kursen "Självvård i kronisk sjukdom" för doktorander.

Forskningsnätverk

  • Swedish Network on Disability Research
  • LiU network "Medical Humanities and Social Sciences"

CV

Fil. Dr i Hälsa och Samhälle, Linköpings Universitet, 2014.

 


 

Publikationer

Några utvalda publikationer

Artikel om autism som en naturlig variation