Presentation

Jag forskar i huvudsak om prioriteringar inom autismspektrumstörning.

Forskning

Fördelning av moraliskt ansvar för för tidigt dödlighet i autismspektrumstörning.
Prioritering av patienter med comorbida psykiska och fysiska störningar i somatisk vård: Hur man förstår sjuksköterskornas etiska roll.

Undervisning

Undervisar huvudsakligen på omvårdnad (grundnivå). Är medlem i undervisningsgruppen T5. Föreläser om de etiska aspekterna av autism för studenter i det specialiserade psykiatriska omvårdnadsprogrammet. Dessutom handleder jag i interprofessionell lärande (IPL1) studentgrupper. Har utvecklat en webbföreläsning för kursen "Självvård i kronisk sjukdom" för doktorander.

Forskningsnätverk

  • Swedish Network on Disability Research
  • LiU network "Medical Humanities and Social Sciences"

CV

Fil. Dr i Hälsa och Samhälle, Linköpings Universitet, 2014.

 


 

Publikationer Visa/dölj innehåll

Några utvalda publikationer Visa/dölj innehåll

Pier Jaarsma, Petra Gelhaus (2019)

Journal of Bioethical Inquiry , Vol.16 , s.113-125 Vidare till DOI

Pier Jaarsma, Stellan Welin (2015)

Bioethics , Vol.29 , s.684-685 Vidare till DOI

Pier Jaarsma, Stellan Welin (2013)

Medicine, Health care and Philosophy , Vol.16 , s.817-824 Vidare till DOI

Pier Jaarsma, Petra Gelhaus, Stellan Welin (2012)

Medicine, Health care and Philosophy , Vol.15 , s.271-277 Vidare till DOI

Artikel om autism som en naturlig variation Visa/dölj innehåll