Fotografi av Pier Jaarsma

Pier Jaarsma

Universitetslektor

Mitt forskningsområde: Autism - Etik- Hälsa och Samhälle.
Undervisning: handledare på etikrelaterade kurser på läkarprogrammet samt examinator/kursansvarig/handledare på kursen 'etik, lagar och sociologi' på masterprogrammet 'genetisk vägledning'.

Presentation

Jag forskar i huvudsak om prioriteringar inom autismspektrumstörning.

Forskning

Fördelning av moraliskt ansvar för förtidig dödlighet i autismspektrumstörning.
Prioritering av patienter med comorbida psykiska och fysiska störningar i somatisk vård: Hur man förstår sjuksköterskornas etiska roll.

Undervisning

Undervisar huvudsakligen på omvårdnad (grundnivå). Är medlem i undervisningsgruppen T5. Föreläser om de etiska aspekterna av autism för studenter i det specialiserade psykiatriska omvårdnadsprogrammet. Dessutom handleder jag i interprofessionell lärande (IPL1) studentgrupper. Har utvecklat en webbföreläsning för kursen "Självvård i kronisk sjukdom" för doktorander.

Forskningsnätverk

  • Swedish Network on Disability Research
  • LiU network "Medical Humanities and Social Sciences"

CV

Fil. Dr i Hälsa och Samhälle, Linköpings Universitet, 2014.

 


 

Publikationer

2024

My Eklund Saksberg, Therese Bielsten, Suzanne Cahill, Tiny Jaarsma, Ann-Charlotte Nedlund, Lars Sandman, Pier Jaarsma (2024) Nurses' priority-setting for older nursing home residents during COVID-19 Nursing Ethics Vidare till DOI

2023

Pier Jaarsma, Petra Gelhaus, My Eklund Saksberg (2023) Two cases of nursing older nursing home residents during COVID-19 Nursing Ethics Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Caroline Lythell, Tiny Jaarsma, Pier Jaarsma, Helene Angstrom, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Hans Thulesius, Christel Hedman, Nana Waldreus, Anne Söderlund Schaller (2023) Thirst or dry mouth in dying patients?-A qualitative study of palliative care physicians experiences PLOS ONE, Vol. 18 Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Caroline Lythell, Nana Waldreus, Tiny Jaarsma, Helene Ångström, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Hans Thulesius, Christel Hedman, Anne Söderlund Schaller, Pier Jaarsma (2023) Ethical challenges around thirst in end-of-life care -experiences of palliative care physicians BMC Medical Ethics, Vol. 24, Artikel 61 Vidare till DOI
Maria Friedrichsen, Nana Waldréus, Tiny Jaarsma, Micha Milovanovic, Marit Karlsson, Anna Milberg, Pier Jaarsma, Anne Schaller (2023) Ethical challenges around thirst in end-of-life care -experiences of palliative care physicians. BMC Medical Ethics

Några utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Pier Jaarsma, Petra Gelhaus (2019)

Journal of Bioethical Inquiry , Vol.16 , s.113-125 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pier Jaarsma, Stellan Welin (2015)

Bioethics , Vol.29 , s.684-685 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pier Jaarsma, Stellan Welin (2013)

Medicine, Health care and Philosophy , Vol.16 , s.817-824 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Pier Jaarsma, Petra Gelhaus, Stellan Welin (2012)

Medicine, Health care and Philosophy , Vol.15 , s.271-277 Vidare till DOI

Artikel om autism som en naturlig variation