Perioperativ utfall i Sverige

Enligt socialstyrelsens siffror genomförs över 700 000 operationer varje år i Sverige. En operation ska alltid genomföras med målet att patienten efteråt får en ökad livskvalitet samt en högre funktionsnivå – men uppnår vi alltid det?

Idag finns väldigt sparsamt med epidemiologisk forskning gällande svensk perioperativ vård. Särskilt sällsynt är data på̊ stora och oselekterade patientgrupper med en uppföljning på̊ lång sikt (flera år). Det är av yttersta vikt att om möjligt kunna identifiera modifierbara faktorer för dåligt utfall och därigenom förbättra livet för de många svenskar som genomgår kirurgi varje dag.

För att göra detta möjligt har min forskargrupp, under ledning av professor Michelle Chew, nyligen sammanställt en databas innehållande merparten av de operationer som utförts i Sverige under fyra år, 2015-2018. Denna databas kombinerar uppgifter från sju olika nationella kvalitetsregister för att få en så bred uppfattning om denna patientgrupp som möjligt. Populationen hämtas från Svenskt PeriOperativt Register (SPOR), ett relativt nystartat register med målet att för första gången samla samtliga operationer i ett och samma register för att öka kunskapen om denna patientgrupp.

Vår databas EPeCS (Epidemiology of Perioperative Care in Sweden) kommer ligga till grund för 10 olika substudier för vår forskargrupp, där mitt personliga fokus kommer ligga på tre huvudsakliga områden; epidemiologi, socioekonomi samt hälsoekonomi.

Om mig

Läkarexamen i januari 2020.

Handledare i mitt doktorandarbete som jag samarbetar med är följande:

Jag ingår i Michelle Chews forskargrupp på ANOPIVA.

Pågående forskningsprojekt:

Läs mer här: ANOPIVAs forskargrupp för anestesi, intensivvård och perioperativ vård

CV

  • Läkarexamen januari 2020
  • Andra pris i Best Abstract Prize Competition på ESA 2018

 

Arikel och Abstracts

Publikationer

2021

2018

Referee-granskade abstracts:

Åhman R, Forsberg Siverhall P, Chew M, Björnström Karlsson K. Postoperative outcome after hip fracture surgery in Östergötland county council in Sweden. EJA 2018, vol 35 e-suppl:324


Blixt P, Åhman R, Åström Aneq M, Engvall J. Chew MS. Using Longitudinal Wall Fractional Shortening To Predict Strain. Acta Anaesth Scand 2019;63:e1–e48.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.13442

Forsberg Siverhall P, Åhman R, Björnström Karlsson K, Chew M. Postoperative outcome after hip fracture surgery - the impact of after-hours surgery. EJA 2018, vol 35 e-suppl: 366

2021

2018

Kollegor

Nyheter

Artikel i Dagens Medicin - "Typ av sjukhus tycks spela roll vid höftkirurgi"

Artikel om min andraplats i Best Abstract Prize Competition (BAPC) 2018 på European Society of Anaesthesiology’s internationella kongress - "Best Abstract Competition 2018"

Organisation