Perioperativ utfall i Sverige

Enligt socialstyrelsens siffror genomförs över 700 000 operationer varje år i Sverige. En operation ska alltid genomföras med målet att patienten efteråt får en ökad livskvalitet samt en högre funktionsnivå – men uppnår vi alltid det?

Idag finns väldigt sparsamt med epidemiologisk forskning gällande svensk perioperativ vård. Särskilt sällsynt är data på̊ stora och oselekterade patientgrupper med en uppföljning på̊ lång sikt (flera år). Det är av yttersta vikt att om möjligt kunna identifiera modifierbara faktorer för dåligt utfall och därigenom förbättra livet för de många svenskar som genomgår kirurgi varje dag.

För att göra detta möjligt håller min forskargrupp just nu på att sammanställa en databas innehållande merparten av de operationer som utförts i Sverige under fyra år, 2015-2018. Denna databas kommer samköra uppgifter från åtta olika nationella kvalitetsregister för att få en så bred uppfattning om denna patientgrupp som möjligt. Populationen hämtas från Svenskt PeriOperativt Register (SPOR), ett relativt nystartat register med målet att för första gången samla samtliga operationer i ett och samma register för att öka kunskapen om denna patientgrupp.

Vår databas EPECS (Epidemiology of PErioperative Care in Sweden) kommer ligga till grund för 10 olika substudier för vår forskargrupp, där mitt personliga fokus kommer ligga på tre huvudsakliga områden; epidemiologi, socioekonomi samt hälsoekonomi.

Om mig
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll

Kollegor
Visa/dölj innehåll