Fotografi av Réka Andersson

Réka Andersson

Universitetslektor

Min forskning handlar om professionellt arbete och samarbete i kunskapsintensiva organisationer inom olika sektorer och branscher. Min drivkraft är att studera komplexa, samhällsrelevanta frågor och problem.

Organisering, kunskap och professionalism

Vilken betydelse har organisering och kunskap för professionellt arbete och samarbete? Vilka utmaningar ställs professionella inför i det vardagliga arbetet? Dessa frågor ligger till grund för min forskning om olika komplexa samhällsrelevanta frågor och problem.

Jag har ett tvärvetenskapligt perspektiv och kombinerar ofta organisationsteori med professionssociologi och teknik- och vetenskapsstudier för att undersöka professionellt handlande i kunskapsintensiva organisationer, samt de organisatoriska förutsättningarna för professionellt arbete och samarbete.  

I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur ett digitalt verktyg, Building information modelling (BIM), påverkar organiseringen av arbetet och samarbetet mellan olika professionella grupper i projektbaserade organisationer inom byggbranschen. Fokus ligger på de utmaningar som olika professioner brottas med och betydelsen av kunskap i samarbetet dem emellan. Projektet är ett samarbete med ett internationellt konsultföretag. 

I min avhandling studerade jag den professionella hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa inom både privat och offentlig sektor inom vården. Jag intresserade mig för vilka förutsättningar, utmaningar och dilemman som de yrkesverksamma inom primärvård och företagshälsovård ställdes inför och de strategier som de använde för att hantera dessa. Avhandlingen uppmärksammade även ansvarsfrågan kring detta komplexa problem, inte minst på grund av privatiseringen av företagshälsovården.  

Nyheter

Forskning

Organisation