Presentation

¡Hola! Jag är doktorand inom vetenskaplig visualisering. Mitt forskningsfokus ligger i att utveckla tekniker för att visualisera molekyler. Molekylära dataset kan komma från simuleringar, röntgenkristallografi eller till och med procedurellt genererade under körning. Jag fick min masterexamen i Medieteknik 2015 och efter att ha spenderat ett år på Ulms Universitet i Tyskland där jag började som doktorand, så flyttade jag tillbaka till Sverige där jag nu jobbar som doktorand i gruppen för vetenskaplig visualisering på Medie- och informationsteknik, LiU, sedan 2016.

Mjukvaruutveckling utgör en viktig del i vårt arbete då vi behöver implementera idéer för att testa dem. Jag har en kärlek för kompilerade programmeringsspråk som C och C++, men i takt med att C++ utvecklas och blir mer komplicerat så verkar jag ha en tendens att återgå (typiskt mönster hos medelålders män) mot enkelheten i C.

Publikationer

2023

2022

2020

2019

2018

Forskning

Organisation