Vetenskaplig visualisering

Haptisk visualisering, arbete vid skärm
Foto: Thor Balkhed

Gruppen Vetenskaplig Visualisering är en del av avdelningen för Media och Informationsteknik (MIT). 

Gruppaktiviteterna sträcker sig från grundläggande frågeställningar till effektiva lösningar av visualiseringsproblem i olika applikationer. Det betyder att utveckla nya analys-, visualiserings- och utforskningsmetoder för en bättre förståelse och kommunikation av stora datamängder.

Användningen omfattar medicin, flödessimuleringar, molekyldynamik, digital patologi, materialvetenskap, astronomi och rymdfärder. Vi utvecklar metoder för rendering, analys och utforskning av vektor- och tensor-dataanalys. Forskningen bygger på idéer och metoder från olika områden av datavetenskap och matematik, såsom datorgrafik, bildanalys, dynamiska system, beräkningsgeometri och kombinatorisk topologi.

Forskningsområden

  • Molekylär visualisering
  • Visualisering inom medicin
  • Interaktiv volymåtergivning
  • Digital patologi
  • Visualisering inom astronomi
  • Openspace: Visualisering av rymduppdrag
  • Flödesvisualisering inom teknik och medicin
  • Topologiska metoder för dataanalys
  • Tensorfältsvisualisering
  • Software Inviwo – ett mångsidigt och modulärt visualiseringsramverk

Kontakt

Medarbetare

Relaterad information