Fotografi av Roghayeh Hajizadeh

Roghayeh Hajizadeh

Universitetsadjunkt

Mitt forskningsområde är tillämpningen av diskret optimering för att lösa komplexa problem i verkliga livet. I mitt arbete undersöker jag hur diskreta optimeringstekniker kan tillämpas på problem med snöröjning och flygtrafikledning. Det handlar om att formulera problemet som en matematisk modell och välja lösningsmetoder eller utveckla metoder för att hitta bra lösningar.

Jag är en del av forskargruppen Matematik och algoritmer för intelligent beslutsfattande och är för närvarande involverad i två forskningsprojekt. Jag har arbetat med Optimering av snöröjning i städer sedan 2017 när jag började mina doktorandstudier vid LiU. Dessutom har jag varit en del av forskningsprojektet Optimeringsmetoder för stora flygtrafikledningsproblem (OPT@ATM) sedan augusti 2023.

Forskning

Undervisning

Undervisning


Examensarbeten

Publikationer

2023

Roghayeh Hajizadeh (2023) Optimization of Snow Removal in Cities
Roghayeh Hajizadeh, Kaj Holmberg (2023) Lagrangian relaxation for the urban snow removal problem
Roghayeh Hajizadeh, Kaj Holmberg (2023) In search of good relaxations for the urban snow removal problem

2022

Roghayeh Hajizadeh, Kaj Holmberg (2022) Urban snow removal: Tree elimination
Roghayeh Hajizadeh, Kaj Holmberg (2022) The Non Zealous Snow Remover Problem

Organisation

Nyheter