Fotografi av Ronny Högberg

Ronny Högberg

Universitetslektor

Publikationer

2021

Sabine Gruber, Ronny Högberg, Sofia Nyström (2021) Att vara mer än lärare Utbildning i migrationens tid: viljor, organisering och villkor för inkludering, s. 69-87

2020

Ronny Högberg, Andreas Fejes, Johanna Mufic (2020) Styrning och granskning av kommunal vuxenutbildning Om vuxenutbildning och vuxnas studier: en grundbok, s. 339-355
Ronny Högberg, Sabine Gruber, Sofia Nyström (2020) Teachers' work and positionings in relation to newly arrived students in Sweden Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, Vol. 96, Artikel 103156 Vidare till DOI

2019

Helene Elvstrand, Ronny Högberg, Henrik Nordvall (2019) Analysarbete inom fältforskning Handbok i kvalitativ analys, s. 235-254

2018

Andreas Fejes, Robert Aman, Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Ronny Högberg, Sofia Nyström (2018) Introduktion på svenska: om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola

2015

Helene Elvstrand, Ronny Högberg, Henrik Nordvall (2015) Analysarbete inom fältforskning Handbok i kvalitativ analys, s. 218-237

2011

Ronny Högberg (2011) Cheating as subversive and strategic resistance: vocational students' resistance and conformity towards academic subjects in a Swedish upper secondary school Ethnography and Education, Vol. 6, s. 341-355 Vidare till DOI

2009

Ronny Högberg (2009) Motstånd och konformitet: Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena
Helene Elvstrand, Ronny Högberg, Henrik Nordvall (2009) Analysarbete inom fältforskning Handbok i kvalitativ analys, s. 123-142

2005

Ronny Högberg (2005) Pedagogiskt arbete och forskning om klass och utbildning Pedagogiskt arbete som forskningsfält; Några forskningsinriktningar vid Linköpings universitet, s. 73-90