Fotografi av Rudeina Mkdad

Rudeina Mkdad

Doktorand

Mitt doktorandprojekt handlar om de erfarenheter som familjer med bakgrund i muslimska majoritetsländer har när de får tillgång till familjecenter i Sverige. Jag undervisar i etnicitet och migration.

Att navigera respektabilitet

Mitt doktorandprojekt är: Att navigera respektabilitet: Relationen till familjecentral i Sverige för föräldrar från muslimska majoritetsländer.

Mitt mål är att utforska hur föräldraskap förhandlas fram och konstrueras av föräldrar med utländsk bakgrund som uppfattas som muslimer genom strategier av migrantrespektabilitet, det vill säga att vara en god medborgare och följa den svenska föräldraskapsmodellen när de går till familjecenter i Sverige. 

 

Uppdrag, projekt och nätverk

På flykt och i rörelse - ett konstprojekt

Jag är projektledare för På flykt och i rörelse - ett projekt som bjuder in unga personer att tillsammans skapa konst utifrån berättelser om människor på flykt. Projektet är ett samarbete mellan Linköpings universitet (REMESO), Sensus studieförbund och Svenska kyrkan i Norrköping, samt andra aktörer som Röda korset och Norrköpings stadsbibliotek. Deltagarna är studenter från LiU och personer som på något sätt har erfarenhet av migration. Projektet syftar till integration samt att engagera allmänheten i viktiga frågor relaterade till migration, mänskliga rättigheter, krig, konflikt och våld. Det genomförs under våren 2022 och ska presenteras bland annat i form av en konstutställning på Norrköpings stadsbibliotek.

Årlig workshop för masterstudenter

Jag är intresserad av frågor relaterade till det civila samhällets roll när det gäller att hjälpa flyktingar och bemöta rasism i samhället. Jag arrangerar en årlig workshop för studenter på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies där olika civila lokala och nationella organisationer presenterar sina aktuella projekt och utmaningar de möter i sitt arbete att hjälpa flyktingar och bekämpa diskriminering och rasism. 

 

Nätverk

Jag är aktiv i och sitter i styrelsen för Föreningen för gästfrihet i Norrköping.

CV

CV

Publikationer

2022

Rudeina Mkdad (2022) Racialised Migrant Masculinties Astra, Vol. 104, s. 43-47

2021

Rudeina Mkdad (2021) The men's village Astar, Vol. 103

2020

Rudeina Mkdad (2020) Sesam, öppna dig! Astra, Vol. 102, s. 15-15

Forskning

Undervisning

Undervisning på grundnivå och avancerad nivå

 Jag är kursansvarig för praktikkursen på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Jag hjälper studenter att hitta praktikplatser som kan erbjuda ett sätt att reflektera över hur teoretisk kunskap kan omvandlas till praktik. Studenter på kursen utvecklar färdigheter, kompetenser och verktyg för att på ett professionellt sätt hantera de krav och utmaningar de kan ställas inför på arbetsplatser och i organisationer inom deras intresseområde och studier. Jag undervisar också i kurser på masterprogrammet, på socionomprogrammet och är gästlärare på kandidatprogrammet samhälls- och kulturanalys.

Nyheter

Organisation