Att navigera respektabilitet

Mitt doktorandprojekt är: Att navigera respektabilitet: Relationen till familjecentral i Sverige för föräldrar från muslimska majoritetsländer.

Mitt mål är att utforska hur föräldraskap förhandlas fram och konstrueras av föräldrar med utländsk bakgrund som uppfattas som muslimer genom strategier av migrantrespektabilitet, det vill säga att vara en god medborgare och följa den svenska föräldraskapsmodellen när de går till familjecenter i Sverige. 

 

UppdragVisa/dölj innehåll

Undervisning på grund och avancerad nivå 

Jag är kursansvarig för praktikkursen på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies. Jag hjälper studenter att hitta praktikplatser som kan erbjuda ett sätt att reflektera över hur teoretisk kunskap kan omvandlas till praktik. Studenter på kursen utvecklar färdigheter, kompetenser och verktyg för att på ett professionellt sätt hantera de krav och utmaningar de kan ställas inför på arbetsplatser och i organisationer inom deras intresseområde och studier. Jag undervisar också i kurser på masterprogrammet och är gästlärare på kandidatprogrammet samhälls- och kulturanalys.

 

Årlig workshop för masterstudenter

Jag är intresserad av frågor relaterade till det civila samhällets roll när det gäller att hjälpa flyktingar och bemöta rasism i samhället. Jag arrangerar en årlig workshop för studenter på masterprogrammet Ethnic and Migration Studies där olika civila lokala och nationella organisationer presenterar sina aktuella projekt och utmaningar de möter i sitt arbete att hjälpa flyktingar och bekämpa diskriminering och rasism. 

 

Nätverk

Jag är aktiv i och sitter i styrelsen för Föreningen för gästfrihet i Norrköping.

PublikationerVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll