Fotografi av Saghi Hajisharif

Saghi Hajisharif

Förste forskningsingenjör

Jag har en bakgrund inom datorgrafik och en specialisering inom beräkningsfotografi. Mina forskningsintressen inkluderar komprimerad avkänning, maskininlärningsalgoritmer för datarepresentation och reduktion, samt generering av syntetiska data.

Maskininlärning för beräkningsbaserad bildbehandling

Jag forskar i gruppen för Datorgrafik och bildbehandling. Jag är intresserad av att använda maskininlärning, särskilt inom området gles representationsinlärning, för att lösa problem inom bildbehandlingsforskning. Jag disputerade 2020 vid Linköpings universitet inom ämnet Visualisering och Medieteknik med avhandlingen "Computational Photography: High Dynamic Range and Light fields". 2013 avlade jag min masterexamen i Avancerad datorgrafik vid Linköpings universitet, med inriktning på bildbaserad belysning. År 2009 tog jag min kandidatexamen i datavetenskap vid Amirkabir-universitetet i Teheran.

Publikationer

2023

Behnaz Kavoosighafi, Jeppe Revall Frisvad, Saghi Hajisharif, Jonas Unger, Ehsan Miandji (2023) SparseBTF: Sparse Representation Learning for Bidirectional Texture Functions

2022

Param Hanji, Rafal K. Mantiuk, Gabriel Eilertsen, Saghi Hajisharif, Jonas Unger (2022) Comparison of single image HDR reconstruction methods - the caveats of quality assessment ACM SIGGRAPH ’22 Conference Proceedings Vidare till DOI

2021

Gabriel Eilertsen, Saghi Hajisharif, Param Hanji, Apostolia Tsirikoglou, Rafal K. Mantiuk, Jonas Unger (2021) How to cheat with metrics in single-image HDR reconstruction 2021 IEEE/CVF INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER VISION WORKSHOPS (ICCVW 2021), s. 3981-3990 Vidare till DOI
Ehsan Miandji, Hoai-Nam Nguyen, Saghi Hajisharif, Jonas Unger, Christine Guillemot (2021) Compressive HDR Light Field Imaging Using a Single Multi-ISO Sensor IEEE Transactions on Computational Imaging, Vol. 7, s. 1369-1384 Vidare till DOI

2020

Saghi Hajisharif, Ehsan Miandji, Christine Guillemot, Jonas Unger (2020) Single Sensor Compressive Light Field Video Camera Computer graphics forum (Print), Vol. 39, s. 463-474 Vidare till DOI

Forskning

Organisation