Datorgrafik och bildbehandling

Gruppen för datorgrafik och bildbehandling driver forskningsprojekt där vi utvecklar teori, metoder och demonstratorer inom bildteknik, bildanalys och bildsyntes.

Ett övergripande tema för forskningen är att utveckla algoritmer och teknik som gör det möjligt att med hjälp av sensorer, t.ex. bildsensorer, avståndssensorer och kombinationer av aktiv belysning och optik, mäta och skapa digitala modeller av verkliga miljöer och objekt.

Genom att mäta geometri, materialegenskaper och belysningsinformation gör dessa metoder det möjligt att med hjälp av matematisk statistik och algoritmer för bildsyntes simulera interaktionen mellan ljus, geometrier och material och skapa fotorealistiska bilder som inte kan skiljas från fotografier av samma miljö.

Gruppen har både en stark bas i teoretiskt orienterade projekt, och i ett antal industriella samarbeten och tillämpade projekt där avancerade demonstratorer utvecklas. Några av de områden vi arbetar inom kan sammanfattas som:

  • Algoritmer för fotorealistisk bildsyntes som baseras på beräkningsstatistik
  • Algoritmer, metoder och mätsystem för så kallad High Dynamic Range (HDR) imaging, dvs. kamerasystem som tillåter inspelning av bilder och video med mycket stort dynamisk omfång
  • Bildförbättrande algoritmer som bygger på modeller av det mänskliga synsinnet, displayens egenskaper och en miljö displayen befinner sig i. Detta leder till både en förbättrad bildkvalitet och minskad energiförbrukning.
  • Teori, metoder och system för mätning, databehandling och representation av materials optiska egenskaper för bildsyntes
  • Algoritmer och metoder för mätning och rekonstruktion av belysning, 3D geometri och materialegenskaper från verkliga scener så att de resulterande digitala modellerna kan användas för fotorealistisk bildsyntes

Nyheter

Kontakt

Medarbetare

Relaterat innehåll