07 december 2018

Två nya forskningsprojekt ska undersöka segregationen i Sverige. Det första ställer frågan om vilken roll stadsmiljön kan spela för segregation, det andra ska undersöka vilken tillgång olika grupper har till olika typer av bostäder och hur faktorer som räntor och bostadsköer påverkar de möjligheterna.

sarah valdez, iasSarah Valdez i Industrilandskapet i Norrköping där IAS har sina lokaler. Bild: Mikael Sönne

6,1 miljoner till två projekt

Formas har anslagit 2,7 miljoner kronor till det tre-åriga projektet ”Byggnadsmiljöns roll i invandrarintegration”, medan Vetenskapsrådet anslagit 4,4 miljoner kronor till projektet ”Effekterna av offentliga och privata bostadsmarknader på etnisk segregation”, som också det sträcker sig över tre år.

Forskningsledare i båda fallen är Sarah Valdez, universitetslektor vid IAS.

I det första projektet samarbetar hon med två forskare från USA omkring ett segregationsindex för att mäta tiden det tar att resa från en punkt till en annan, som ett sätt att visa hur segregerade människor är inom en stad. 

- Segregation är inte bara att man lever i olika delar av en stad utan också att man kan vara åtskilda trots att man lever nära varandra. Det kanske bara skiljer 500 meter mellan grannskapen, men en stor väg gör att det tar längre tid att ta sig. Det här projektet lär oss betydligt mer än att bara titta på kartan, säger Sarah Valdez.

sarah valdez, ias"Vi vill skapa forskning som betyder något för samhället i stort", säger Sarah Valdez. Bild: Mikael Sönne

Offentlig och privat marknad

Forskarna kommer också att följa två planerade kommunala projekt som kan påverka integrationen – ett stadsdelscenter i Norrköping och en park för stadsnära odling mellan Skäggetorp och centrala Linköping.

I det andra projektet kommer hon och tre medverkande svenska forskare att granska hur de privata och offentliga bostadsmarknaderna påverkar segregationen. Projektet ska undersöka vilken tillgång olika grupper av människor har till olika typer av bostäder och hur faktorer som räntor, skatteeffekter och bostadsköer påverkar de möjligheterna.

Utifrån den kunskapen ska forskarna sedan försöka skapa en databaserad modell av bostadsmarknaden, där olika scenarion kan simuleras. Vad händer till exempel om tiden i bostadskön kortas, skatterna förändras eller räntan stiger? Kommer det att minska eller öka segregationen?

Modell av marknaden

- Att simulera en hel marknad är komplicerat och det är också den mest osäkra delen av projektet. Men jag är övertygad om att vår forskargrupp i vart fall kommer att göra betydande framsteg på det här området, säger Sarah Valdez.

Hon tillägger att forskarna i båda projekten vill skapa forskning som betyder något för samhället i stort. Resultaten kommer därför att publiceras i populärvetenskaplig form och även presenteras vid runda bords-samtal med politiker och andra makthavare.

- Sen är det upp till beslutsfattarna om de bryr sig om resultaten eller inte, tillägger hon.

Kontakt

Läs mer om forskningsområdet