07 november 2018

Fyra LiU-forskare får sammanlagt 18 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom Humaniora och samhällsvetenskap. Drygt 17 miljoner beviljades också som bidrag till en forskningsmiljö inom migration och integration.

Många personer på en tågstation RadekProcyk

Det största anslaget på 17,2 miljoner tilldelades Marc Keuschnigg, Institutet för analytisk sociologi, som bidrag till en forskningsmiljö kring Mining for meaning: Den offentliga migrationsdiskursens dynamik.

Vetenskapsrådet beviljade bidrag till totalt fyra forskningsmiljöer inom migration och integration med sammanlagt 70,5 miljoner kronor. Totalt beviljades 11 procent av ansökningarna.

Humaniora och samhällsvetenskap

Vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns även två av de forskare som fick projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.
Sarah Valdez, även hon vid Institutet för analytisk sociologi, tilldelades 4,3 miljoner för forskning kring effekterna på etniska segregation av offentliga och privata bostadsmarknader.
Gustav Tinghög, Avdelningen nationalekonomi får drygt 5 miljoner kronor för forskning kring feltänk i bedömningar och beslutsfattande.

India Morrisson, centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, tilldelades 5,5 miljoner under fyra år för forskning kring hjärnmekanismer för social hudberöring. Hon finns vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.
Anna Watz, Avdelningen språk och litteratur, institutionen för kultur och kommunikation, får lite drygt 3 miljoner under samma period för forskning kring feminism-surrealism i ny ram.

Total fördelade Vetenskapsrådet närmare 730 miljoner kronor inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2018-2024. Totalt beviljades 13 procent av ansökningarna.

Vetenskapsrådet 2018

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.