07 november 2018

Fyra LiU-forskare får sammanlagt 18 miljoner kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådets utlysning inom Humaniora och samhällsvetenskap. Drygt 17 miljoner beviljades också som bidrag till en forskningsmiljö inom migration och integration.

Många personer på en tågstation
RadekProcyk
Det största anslaget på 17,2 miljoner tilldelades Marc Keuschnigg, Institutet för analytisk sociologi, som bidrag till en forskningsmiljö kring Mining for meaning: Den offentliga migrationsdiskursens dynamik.

Vetenskapsrådet beviljade bidrag till totalt fyra forskningsmiljöer inom migration och integration med sammanlagt 70,5 miljoner kronor. Totalt beviljades 11 procent av ansökningarna.

Humaniora och samhällsvetenskap

Vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling finns även två av de forskare som fick projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap.
Sarah Valdez, även hon vid Institutet för analytisk sociologi, tilldelades 4,3 miljoner för forskning kring effekterna på etniska segregation av offentliga och privata bostadsmarknader.
Gustav Tinghög, Avdelningen nationalekonomi får drygt 5 miljoner kronor för forskning kring feltänk i bedömningar och beslutsfattande.

India Morrisson, centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN, tilldelades 5,5 miljoner under fyra år för forskning kring hjärnmekanismer för social hudberöring. Hon finns vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.
Anna Watz, Avdelningen språk och litteratur, institutionen för kultur och kommunikation, får lite drygt 3 miljoner under samma period för forskning kring feminism-surrealism i ny ram.

Total fördelade Vetenskapsrådet närmare 730 miljoner kronor inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2018-2024. Totalt beviljades 13 procent av ansökningarna.

Vetenskapsrådet 2018

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.