Presentation

Sergey Ignatenko är forskningsingenjör vid forskargruppen Immersiv visualisering. Hans arbete fokuserar på visuell datautvinning och interaktiv visualisering av obemannad trafik över stadsområden.

Sergey fick MSc i mikroelektronik från Vitrysslands statliga informatik och radioelektronik. Senare tog han doktorsexamen i teoretisk fysik från samma universitet efter arbetet med Coulomb-blockadeffekten i single-elektronmatriser.

Han har arbetat både i akademin och IT-branschen. I den akademiska världen har han haft doktorandpositioner vid Linköpings universitet och Simon Fraser University (Kanada). Han har publicerat 40 granskade tidskriftsartiklar. I industrin var de mest framträdande projekten:

  • Modellering och prognoser inom ekonometri. Stöd av en prediktiv analysmodul som bygger och analyserar utvecklingsscenarier av ekonomiska system.
  • Kompensationsvätskedynamik. Programutveckling för att förutsäga fysiskt beteende av vätskesystem, inklusive ett nätgenereringsverktyg och en integrerad miljö för analys av fritt ytflöde i marina-, offshore- och skeppsapplikationer.

Relaterad information