Monitorering av blodflöde i hjärnan med hjälp av biomedicinsk optik

Jag samlar in och analyserar laser Doppler-signaler från mikrocirkulation i hjärnan på patienter som vårdas på neurointensivvårdsavdelningen.

Målet är att fånga patologiska och/eller fysiologiska mönster som kan leda till tidigare indikationer på sekundära hjärnskador än vad som är möjligt med dagens metoder. Jag hjälper även till praktiskt i andra projekt, där jag jobbar både med hårdvara och mjukvara.

 

Kontakta mig

Telefonnummer: 010-1033775

Publikationer

2022

2021

2020

Forskning

Organisation

Nyheter