Fotografi av Stina Mauritzon

Stina Mauritzon

Doktorand

Mitt fokus ligger på att analysera blodflödessignaler från det cerebrala blodflödet på kapillärnivå, med målet att hitta patologiska och/eller fysiologiska mönster som kan hjälpa till att förhindra sekundära hjärnskador.

Monitorering av blodflöde i hjärnan med hjälp av biomedicinsk optik

Jag samlar in och analyserar laser Doppler-signaler från mikrocirkulation i hjärnan på patienter som vårdas på neurointensivvårdsavdelningen.

Målet är att fånga patologiska och/eller fysiologiska mönster som kan leda till tidigare indikationer på sekundära hjärnskador än vad som är möjligt med dagens metoder. Jag hjälper även till praktiskt i andra projekt, där jag jobbar både med hårdvara och mjukvara.

 

Kontakta mig

Telefonnummer: 010-1033775

Publikationer

2022

Stina Mauritzon, Fredrik Ginstman, Jan Hillman, Karin Wårdell (2022) Analysis of laser Doppler flowmetry long-term recordings for investigation of cerebral microcirculation during neurointensive care Frontiers in Neuroscience, Vol. 16, Artikel 1030805 Vidare till DOI

2021

Stina Mauritzon, Fredrik Ginstman, Karin Wårdell (2021) A Laser Doppler System for Long-Term Recording of Cerebral Microcirculation in the Neurointensive Care Unit TRANSLATIONAL BIOPHOTONICS: DIAGNOSTICS AND THERAPEUTICS, Artikel 119190V Vidare till DOI
Elisabeth Klint, Stina Mauritzon, Bengt Ragnemalm, Johan Richter, Karin Wårdell (2021) FluoRa - a System for Combined Fluorescence and Microcirculation Measurements in Brain Tumor Surgery 2021 43RD ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY SOCIETY (EMBC), s. 1512-1515 Vidare till DOI

2020

Stina Mauritzon, Fredrik Ginstman, Jan Hillman, Karin Wårdell (2020) Processing of laser Doppler signals from neurointensive care monitoring

Forskning

Organisation

Nyheter