Litteraturundervisningen i fokus

Jag har min bakgrund i skolan. Jag har under många år arbetat som gymnasielärare i svenska och tyska, men är sedan 1 februari 2015 anställd som doktorand inom pedagogiskt arbete med litteraturdidaktisk inriktning. Min forskarutbildning görs inom ramen för SPLIT (Svenskämnet i det nya medielandskapet). SPLIT är en forskarutbildning för doktorander vid olika lärosäten i Sverige och fokus ligger på skolans svenskämne i det nya medielandskapet.

Gemensamt för både min forskning och min undervisning är att litteratur och litteraturundervisningen står i fokus. Mitt avhandlingsområde kommer beröra hur utbildningsradions program vid olika tidpunkter har förmedlat kunskaper om litterära epoker och författarskap. Studien görs ur ett medieekologiskt, litteraturdidaktiskt och litteraturvetenskapligt perspektiv. 

Den undervisning jag hittills har varit delaktig i har också handlat om litteratur och litteraturdidaktik. Jag har bland annat undervisat i litteraturdidaktik för blivande lärare, varit ansvarig för tyska litteraturseminarier samt handlett olika uppsatser med litteratur eller litteraturdidaktik som huvudämne. Dessutom har jag även varit delaktig i barn- och ungdomslitteraturkurser.

 

Forskningsmiljö

Forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets, de moderna språkens och samhällsämnenas didaktik

Nätverk

SPLIT: Språk och litteraturdidaktik i medielandskapet 

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2018

2017

2016

Organisation
Visa/dölj innehåll