Långtidsstress och risken för hjärtinfarkt

Stress är en naturlig del av våra liv idag, men hur påverkar långtidsstress våra kroppar? Ger det sjukdom som till exempel hjärtinfarkt? Många skulle svara ja, men det vetenskapliga stödet för detta har hittills varit tunt.

Vår forskargrupp har i en studie visat att de som drabbats av en hjärtinfarkt hade kraftigt ökade värden av stresshormonet kortisol i hår månaderna innan infarkten. Även när man tog hänsyn till andra traditionella riskfaktorer för hjärtinfarkt som högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, tidigare infarkt, ärftlighet för hjärtinfarkt och diabetes kvarstod att högt kortisolvärde i hår vara en stark riskfaktor för hjärtinfarkt.

Resultaten i studien påvisar att det finns betydande risker för allvarlig hjärtkärlhändelse då kroppen under längre tid utsätts för stress. Vi kommer nu att gå vidare i projektet genom att särskilt studera vilka tänkbara mekanismer som skulle kunna förklara hur stressnivåer kan påverka hjärtinfarktrisken, detta i material från SCAPIS. Man kommer då särskilt att studera olika inflammationsmarkörer samt arterioskleros, det vill säga förkalkningar i blodkärlen. Man vet idag att båda dessa faktorer är viktiga för risken att drabbas av hjärtinfarkt, men hur dessa är relaterade till långtidsstress är ännu okänt.

Om mig

CV

  • Läkarexamen 2010
  • Läkarlegitimation 2012
  • Specialist i allmänmedicin 2020

Publikationer

2022

2020

Forskning

Organisation

Nyheter