Fotografi av Susanna Strömberg

Susanna Strömberg

Jag är specialist i allmänmedicin och doktorand. Min forskning handlar om biologisk stress och hjärtkärlsjukdom. Jag undersöker hur kortisolnivåer i hår är relaterad till hjärtinfarkt och riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom.

Långtidsstress och risken för hjärtinfarkt

Stress är en naturlig del av våra liv idag, men hur påverkar långtidsstress våra kroppar? Ger det sjukdom som till exempel hjärtinfarkt? Många skulle svara ja, men det vetenskapliga stödet för detta har hittills varit tunt.

Vår forskargrupp har i en studie visat att de som drabbats av en hjärtinfarkt hade kraftigt ökade värden av stresshormonet kortisol i hår månaderna innan infarkten. Även när man tog hänsyn till andra traditionella riskfaktorer för hjärtinfarkt som högt blodtryck, höga blodfetter, rökning, tidigare infarkt, ärftlighet för hjärtinfarkt och diabetes kvarstod att högt kortisolvärde i hår vara en stark riskfaktor för hjärtinfarkt.

Resultaten i studien påvisar att det finns betydande risker för allvarlig hjärtkärlhändelse då kroppen under längre tid utsätts för stress. Vi kommer nu att gå vidare i projektet genom att särskilt studera vilka tänkbara mekanismer som skulle kunna förklara hur stressnivåer kan påverka hjärtinfarktrisken, detta i material från SCAPIS. Man kommer då särskilt att studera olika inflammationsmarkörer samt arterioskleros, det vill säga förkalkningar i blodkärlen. Man vet idag att båda dessa faktorer är viktiga för risken att drabbas av hjärtinfarkt, men hur dessa är relaterade till långtidsstress är ännu okänt.

Om mig

CV

  • Läkarexamen 2010
  • Läkarlegitimation 2012
  • Specialist i allmänmedicin 2020

Publikationer

2022

Alice Nyström, Susanna Strömberg, Karin Jansson, Åshild Olsen Faresjö, Tomas Faresjö (2022) Cardiovascular risks before myocardial infarction differences between men and women BMC Cardiovascular Disorders, Vol. 22, Artikel 110 Vidare till DOI
Andreas Stomby, Susanna Strömberg, Elvar Theodorsson, Åshild Olsen Faresjö, Mike Jones, Tomas Faresjö (2022) Standard Modifiable Cardiovascular Risk Factors Mediate the Association Between Elevated Hair Cortisol Concentrations and Coronary Artery Disease Frontiers in Cardiovascular Medicine, Vol. 8, Artikel 765000 Vidare till DOI

2020

Tomas Faresjö, Susanna Strömberg, Mike Jones, Andreas Stomby, Jan-Erik Karlsson, Carl Johan Östgren, Åshild Olsen Faresjö, Elvar Theodorsson (2020) Elevated levels of cortisol in hair precede acute myocardial infarction Scientific Reports, Vol. 10, Artikel 22456 Vidare till DOI

Forskning

Organisation

Nyheter