Stressheart

Ett rött, platt trähjärta ligger på ett bord. Ett par händer sätter ett plåster på det.
STRESSHEART.

Stress är typiskt för vårt samhälle idag och det gäller inte minst inom arbetslivet. En vardag fylld av stress påverkar oss alla, från barn till vuxna och även våra gamla. Symptom på stress är kanske ett av de vanligaste symptomen och besvären som framkommer bland de som söker primärvård idag.

När kroppen mobiliserar resurser för att hantera upplevda extrema, återkommande eller konstanta hot utan att få tid till återhämtning kan det leda till ohälsa och att kroppen skadas. Aktiviteten i den sk HPA-axeln ökar och det sker en ökad utsöndring av stresshormonet kortisol i vår kropp, vilket man kan uppmäta i blodet men även i saliv och urin. Man har påvisat att ökade nivåer av stresshormonet kortisol är relaterat till olika sjukdomar och tillstånd som bl a fetma, diabetes typ II, mentala problem och hjärtkärlsjuklighet.Närbild på när en lock av ett hår klipps av från en persons huvud.

Forskargruppen Stressheart har i flera år utvecklat och förbättrat en analysmetod där vi extraherar kortisol i hår. Med denna metod kan man uppmäta de genomsnittliga stressnivåerna hos en individ månader bakåt i tiden, likt årsringarna på ett träd. Det är väldigt ovanligt att man med biomarkörer kan gå bakåt i tiden utan dessa uppmäter som regel vilka värden man har just vid provtagningstillfället. Den här metoden öppnar upp möjligheterna till många typer av studier där långtidsstress kan vara intressant att studera. Vår forskargrupp har hittills genomfört tusentals av analyser av kortisol i hår. Det har gällt alltifrån gravida kvinnor, barn och tonåringar under uppväxten och yrkesverksamma personer i olika yrken och bland äldre. Metoden är både väletablerad och stabil och är en icke-invasiv metod där hårprover kan lagras i rumstemperatur vilket möjliggör att prover även kan tas på stora befolkningsgrupper.En hand håller upp fyra provrör med hår i.Hårprover.

Forskargruppen Stressheart deltar sedan flera år i Hjärt-lungfondens stora nationella forskningsprojekt SCAPIS med ett delprojekt där vi mäter kortisol i hår. I samarbete med SCAPIS i Umeå har vi i Linköping nu en gemensam databas med kortisol i hårvärden för över 5000 personer ur SCAPIS. Det här möjliggöra att vi nu kan analysera en stor uppsättning riskfaktorer och biomarkörer av betydelse för hjärt-kärlsjuklighet. I fall-kontrollstudie publicerad 2020 i Nature´s Scientific Reports redovisade vår forskargrupp att medelålders personer som drabbats av hjärtinfarkt hade fördubblade kortisol i hårvärden månaden innan infarkten. Det gällde både för kvinnor och män. Där framkom också att just långtidsstress uppmätt med biomarkören kortisol i hår är en betydande riskfaktor även i jämförelse med etablerade kardiovaskulära riskfaktorer som hypertoni, hyperlipidemi, BMI, rökning, diabetes, hjärtkärlhereditet eller tidigare hjärtkärlsjuklighet. Långtidsstress verkar vara en ny och intressant biomarkör inom forskning om hjärtkärlsjukdomar.

Forskargrupp

Organisation