Studier av tarm-hjärna axeln vid Irritabel bowel syndrome, IBS

IBS är en kronisk tarmsjukdom som innebär buksmärta och avföringsrubbningar ofta i kombination med symptom som t ex trötthet, sömnbesvär, nedstämdhet, ryggvärk eller andra smärttillstånd. 

Störningar i mikrobiota-tarm-hjärna axeln anses ligga till grund för uppkomsten av IBS där hjärnan påverkar tarmen och vice versa i ett komplext samspel.

Jag studerar flera nivåer i mikrobiota-tarm-hjärna axeln samtidigt för att djupare kunna förstå orsakerna till IBS.

I en pågående studie undersöker jag patienter med IBS, ulcerös kolit och friska kontroller avseende faktorer både i tarmen och i hjärnan, bland annat bakteriefloran, genomsläpplighet av tarmslemhinnan, immunologiska faktorer och med magnetkamera även hjärnaktivering, struktur samt signalsubstanser i relevanta områden av hjärnan.

Målet är att få ökad kunskap kring hur alla dessa faktorer hänger ihop med varandra men även med patienternas symptom, vilket är en förutsättning för att kunna utveckla bättre behandlingsmöjligheter vid IBS.

PublikationerVisa/dölj innehåll

Utvalda publikationer

Adriane Icenhour, Suzanne Witt, Sigrid Elsenbruch, Mats Lowén, Maria Engström, Kirsten Tillisch, Emeran A. Mayer, Susanna Walter (2017)

NeuroImage , Vol.15 , s.449-457 Vidare till DOI

Mats Larsson, Kirsten Tillisch, Bud Craig, Maria Engström, Jennifer Labus, Bruce Naliboff, Peter Lundberg, Magnus Ström, Emeran Mayer, Susanna Walter (2012)

Gastroenterology , Vol.142 , s.463-472 Vidare till DOI