Studievägledning

Min uppgift är att vara en neutral samtalspartner som hjälper dig att reflektera så att du slutligen har ett bra underlag för dina beslut. Jag fungerar som ditt bollplank i alla slags frågor rörande dina studier.I vägledningssamtalet kan du bland annat få hjälp med:

  • Information och vägledning om program och kurser
  • Studieplanering och individuella studieplaner
  • Reflektion kring studier och yrkesval
  • Frågor rörande studiemotivation och studieteknik

Om du vill boka tid för ett vägledningssamtal vänligen använd länken nedan:
 
 


Studievägledare för följande program