Masterprogrammet i medicinsk vetenskap – masterprogram i Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap / Fysioterapi / Logopedi / Medicinsk pedagogik / Omvårdnadsvetenskap

120 hp
Människor som står i en ring och håller varsin pusselbit.
AndreyPopov

Ett modernt och flexibelt interprofessionellt masterprogram för dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped eller sjuksköterska och som vill fördjupa din professionella ämneskunskap, eller vill läsa ett nytt huvudområde som folkhälsovetenskap eller medicinsk pedagogik. 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap – masterprogram i Arbetsterapi / Folkhälsovetenskap / Fysioterapi / Logopedi / Medicinsk pedagogik / Omvårdnadsvetenskap, 120 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Programmet ges på distans, enstaka campusbaserade utbildningsmoment kan dock förekomma i valbara kurser av praktisk karaktär.

Två års heltidsstudier leder till masterexamen. Efter ett års heltidsstudier är det möjligt att avgå med magisterexamen. Programmet kan även läsas på halvfart. Vid heltidsstudier läses två kurser parallellt i 10-veckorsperioder med schemalagd digital undervisning under dagtid ca en dag per vecka i respektive kurs.

Utöver huvudområden finns två inriktningar, E-hälsa respektive Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens, att välja mellan.

Broschyr om programmet

Läs mer om huvudområdena

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap ges inom sex olika huvudområden.

Lär tillsammans med andra

Nyheter om programmet