Forskare, forskningskoordinator och expert inom EU-finansierade forskningsprojekt

Jag jobbar huvudsakligen som projektledare i EU-finansierade forskningsprojekt och har huvudansvar för projektet inom flyg. Jag är även gästlektor och forskare på avdelningen för konstruktionsmaterial.

EU Forskningskoordinator

Jag jobbar huvudsakligen som projektledare i EU finansierade forskningsprojekt och framför allt i LiU-koordinerade EU projekt.

Mina andra roller är att tillhandahålla ett antal tjänster till forskare som till exempel att ge praktiska råd och vägledning om finansieringsmöjligheter inom EU, hjälpa med att skriva och skicka in projekt ansökningar, finansiering, rapportering, övervakning av utgifter.

För närvarande är jag den utsedda projektledaren för tre EU- samarbetsprojekt i områden Transport (Flyg), Hälsa och Biologi/Miljö. 

Initiering och propagering av termo-mekanisk utmattning och skademekanismer i högtemperatur material

Min främsta forskningsuppgift är att förstå beteendet hos nickel-baserade superlegeringar under komplexa förhållanden såsom termo-mekanisk utmattning (TMF), spricktillväxt och oxidation.

TMF är en skademekanism orsakad av termiska och mekaniska belastningscykler där både spänning och temperatur varierar med tiden. Min forskning skapar förståelse för skador och deformationsmekanismer i gasturbinsmaterial. Med hjälp av innovativa experimentella och karakteriserings tekniker så som avancerade test system som kan replikera komplexa TMF cykler, en ny utvecklat non-kontakt metod för temperatur mätning, 3D tomografi, FIB-SM/TEM, osv. utvecklar jag modeller och prediktiva strategier.

För närvarande leder jag ett EU projekt som fokuserar på, bland annat, att utveckla och validera spricktillväxt test metoder under TMF. Den här metoden är inte ännu mogen och det finns inte någon standard eller Code of Practice.
 

Visa/dölj innehåll

Uppdrag inom LiU

  • Gästuniversitetslektor vid avdelningen konstruktionsmaterial.
  • EU-forskningskoordinator vid Grants Office

Vetenskapliga uppdrag

  • Ledamot i TMF Workshop 2016 kommittén
  • Gästande editor för ett speciellt nummer av International Journal of Fatigue som heter ”Senaste Utvecklingen inom Termo-mekanisk Utmattning”
  • Granskare av forskningsartiklar i International Journal of Fatigue, Materials Science and Technology och Materials at High Temperature
  • EU Horisont 2020 utvärderare och expert

Externt nätverk

  • Medlem i den Svenska EU-FoU universitetsgruppen

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

EU forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Organisatorisk tillhörighet
Visa/dölj innehåll