Forskningskoordinator och forskare

Jag jobbar huvudsakligen som projektledare i EU-finansierade forskningsprojekt och har huvudansvar för projekt inom transport och materialvetenskap. Jag är även gästlektor och forskare inom högtemperaturmaterial för flygmotorer på avdelningen Konstruktionsmaterial.

På Grants Office jobbar jag med ansökningar och projekt till EU:s ramprogram för forskning och innovation och EU:s strukturfonder. Som forskare (senior lektor) koordinerar jag två EU-projekt finansierade av EU:s Horisont 2020 program och medverkar i några nationellt finansierade projekt inom flyg.

Som forskningskoordinator jobbar jag också med större komplexa EU-forskningsansökningar som LiU koordinerar. Då hjälper jag aktivt med hela processen, från idéen tills ansökan skickas in. Här ingår koordinering av ansökningsprocessen, projektdesign, organisation och genomförande, intern kommunikation inom konsortiet, kvalitetsgranskning av ansökan, stöd vid budgetering och projektekonomi, och registrering och inlämning av ansökan.

Jag har forskarbakgrund inom materialvetenskap, inom området skademekanismer i högtemperaturmaterial som används för gasturbiner. Jag disputerade 2007 vid Linköpings universitet och jobbade som forskare på Rolls-Royce i Storbritannien i flera år tills jag flyttade tillbaka till Linköping. Jag har också bott i Frankrike och Förenta staterna som student och doktorand.

För närvarande koordinerar jag två egna EU-samarbetsprojekt och är manager i ett EU-projekt inom Biologi/Miljö vilket betyder att jag är en rutinerad koordinator och projektledare med stor erfarenhet av att leda EU-projekt.

Uppdrag och nätverk Visa/dölj innehåll

Uppdrag inom LiU

 • EU-forskningskoordinator vid Grants Office
 • Universitetslektor vid avdelningen Konstruktionsmaterial på IEI.

Vetenskapliga uppdrag

 • Samorganiserar EUROMAT 2021
 • Ledamot i TMF Workshop 2016 och 2019 kommittén
 • Gästande editor för ett speciellt nummer av International Journal of Fatigue som heter ”Senaste utvecklingen inom Termo-mekanisk utmattning”.
 • EU Horisont 2020 utvärderare och expert
 • Gästredaktör för Materials Science and Technology, Taylor & Francis
 • Granskare av forskningsartiklar i:
  – International Journal of Fatigue (Elsevier)
  – Metallurgical and Materials Transactions A (Springer)
  – Materials Science and Technology (Taylor & Francis)
  – Surface and Coating Technology (Elsevier)
  – Corrosion Science (Elsevier)
  – Materials at High Temperature (Taylor & Francis)
  – Composite Part B: Engineering (Springer)

Externa nätverk

 • The European Consortium of Innovative Universities (ECIU)
 • SWARMA (Swedish Association of Research Managers and Administrators)
 • Referensgruppen för Transport (Horizon 2020) and Mobility (Horizon Europe) vid Vinnova
 • Innovair (Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg)
 • East Central Sweden (Smart Specialisation)
 • The High Temperature Mechanical Testing Committee (HTMTC)
 • The Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3)
 • EU Vanguard Initiative (additive manufacturing)
 • EU Clean Sky 2 (the largest European research programme in aviation)

Publikationer Visa/dölj innehåll

2021

2020

EU-forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll

Organisatorisk tillhörighet Visa/dölj innehåll