Fotografi av Svjetlana Stekovic

Svjetlana Stekovic

Universitetslektor, Docent

Jag är tvärfunktionell och tvärdisciplinär, det vill säga både EU senior forskningskoordinator och forskare inom materialvetenskap med fokus på utveckling av strukturella avancerade material för flyg. Årets kvinnliga förebild inom flygteknik.

Forskningskoordinator och forskare

Jag jobbar huvudsakligen som projektledare i EU-finansierade forskningsprojekt och har huvudansvar för projekt inom transport och materialvetenskap. Jag är även gästlektor och forskare inom högtemperaturmaterial för flygmotorer på avdelningen Konstruktionsmaterial.

Som senior forskningskoordinator hjälper jag forskare med forskningsfinansieringsprocessen gällande EU ansökningar till kollaborativa projekt inom MSCA Doctoral Networks, Kluster 4 (digitala frågor, industri och rymden), Kluster 5 (klimat, energi och mobilitet) och Widening participation and spreading excellence programme. Jag jobbar också som projekt manager i EU-finansierade forskningsprojekt där LiU har huvudansvar och är koordinator. Inom rollen har jag lett och förvaltat olika internationella samarbetsprojekt.

Jag är även docent och forskare inom avancerade strukturella material för flygrelaterade applikationer på avdelningen för Konstruktionsmaterial (KMAT), Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling (IEI). Min forskning omfattar utveckling av högpresenterande material, ytskikt, mekaniska egenskaper och experimentell karakterisering. Jag har varit koordinator av två projekt finansierade av EU och Clean Sky 2 (DevTMF och AddMan) och involverat i flera nationella samarbetsprojekt finansierade av LIGHTer, SMF Flyg, Produktion2013 och Strukturfonderna.

Jag har forskarbakgrund inom materialvetenskap, inom området skademekanismer i högtemperaturmaterial som används för gas turbiner. Jag disputerade 2007 vid Linköpings universitet och jobbade som forskare på Rolls-Royce i Storbritannien i fem år tills jag flyttade tillbaka till Linköping. Jag har sammanlagt handlett 14 akademiska och industriella doktorander, 12 juniora forskare och 11 studenter. Opponent till 7 doktorander och studenter.

Uppdrag och nätverk

Uppdrag inom LiU

 • EU-forskningskoordinator vid FOSA och IEI
 • Docent vid avdelningen Konstruktionsmaterial på IEI.

Vetenskapliga uppdrag

 • Medlem i styrelsen i Strategiska innovationsprogrammet för flyg, SIP Innovair.
 •  Editor, Materials Science and Technology, Taylor & Francis.
 • Medlem i Editorial Advisory Board, International Journal of Fatigue, Elsevier.
 • Medlem i organisationskommittén I flera internationella konferenser: TMF Workshop 2016, 2019 och 2023, EUROMAT 2019, 2021 och 2023, ICAS 2022 och Fatigue 2024.
 • Utvärderare och expert av EU ansökningar till Widening participation and spreadig excellence, MSCA Postdoctoral Fellowship (PF) och Research Fund for Coal and Steel (RFCS) program.

Externa nätverk

 • The European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • SWARMA (Swedish Association of Research Managers and Administrators).

 • SWARMAs representant i Referensgruppen för Kluster 5 (Mobility/Transport) som stödjer svenska experter från Vinnova, VR, Formas och Energimyndigheten inom olika områden till inspel till nya arbetsprogram och framtida utlysningar inom Horisont Europa.

 • Innovair (Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg).

 • East Central Sweden (Smart Specialisation).

 • The High Temperature Mechanical Testing Committee (HTMTC).

 • The Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3).

 • EU Clean Innovation (the largest European research programme in aviation).

 • EU Vanguard Initiative (additive manufacturing).
Publikationer

2024

B. Engel, W. J. Lavie, J. P. Rouse, M. T. Whittaker, J. P. Jones, R. Lancaster, Svjetlana Stekovic, S. J. Pattison, C. J. Hyde (2024) Modelling the influence of plasticity induced softening on the low cycle fatigue and crack propagation behaviour of a nickel-based superalloy Computational materials science, Vol. 231, Artikel 112604 Vidare till DOI

2022

Svjetlana Stekovic, Rodger Romero-Ramirez, Linnéa Olsson (2022) Effect of Nitriding on Microstructure and Mechanical Properties on a Ti64Alloy for Aerospace Applications ICAS PROCEEDINGS: 33th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences Stockholm, Sweden

2021

Daniel Leidermark, James Rouse, Benedikt Engel, Christopher Hyde, Stephen Pattison, Svjetlana Stekovic (2021) Thermomechanical fatigue life due to scatter in constitutive parameters Computational materials science, Vol. 198, Artikel 110690 Vidare till DOI

2020

Svjetlana Stekovic (2020) DevTMF - Code of Practice for Thermo- Mechanical Fatigue Crack Growth Recent developments in Thermo-Mechanical Fatigue: 4th International Workshop on Thermo-Mechanical Fatigue
Viktor Norman, Svjetlana Stekovic, Daniel Leidermark, Benedikt Engel, James Rouse, Hyde Chris, Ben Grant (2020) Crack initiation in notched coarse- grained RR1000 specimens subjected to in-phase thermo-mechanical fatigue 4th workshop on thermo-mechanical fatigue

EU-forskningsprojekt

Nyheter

Kollegor

Forskningsstödsavdelningen (FOSA)

Avdelningen erbjuder stöd i forskningsfinansieringsprocesser och genomförande av större forskningssatsningar samt analys och omvärldsbevakning av forskning och forskningsfinansieringsfrågor.

Cast iron image

Konstruktionsmaterial (KMAT)

Vid Avdelningen för konstruktionsmaterial finns forskning och utbildning på grundläggande och avancerad nivå. Vi studerar förhållandet mellan mikrostrukturer och egenskaper hos främst metalliska material, men även keramik, kompositer och polymerer.

Organisatorisk tillhörighet