20 maj 2022

Under Rymdtekniska Föreningens årsmötet 2022 tilldelades Svjetlana Stekovic diplomet “Årets kvinnliga förebild inom flygteknik” för sitt arbete inom flygteknik.

Svjetlana Stekovic, forskare inom materialvetenskap Svjetlana Stekovic, forskare inom materialvetenskap. Thor Balkhed

Jag kan inte fortfarande tro att de valde mig som andra personen som har fått ett sådant diplom i Sverige. Det känns extra ärofullt och jag är väldigt stolt eftersom jag kom som flykting hit och det är någon slags bekräftelse på att jag har lyckats, säger Svjetlana Stekovic forskare inom materialvetenskap på avdelningen Konstruktionsmaterial, Linköpings universitet.

Svjetlana Stekovic Svjetlana Stekovic läste till civilingenjör i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsmaterial och tog examen vid Linköpings universitet 2001. Efter examen arbetade hon som föreläsare i finita elementmetoden (FEM) vid Växjö universitet och påbörjade därefter doktorandstudier inom ämnet materialteknik. Svjetlana doktorerade 2007. Redan under doktorandstudierna etablerades kontakt med EU-projekt där hon erhöll god kunskap om hur man leder denna typ av projekt med många aktörer och flera länder inblandade.

Det är fint att få ett sådant diplom, speciellt inom mansdominerat område och från män, men män har också hjälpt mig. Mina kollegor från Rolls Royce och Innovair har öppnat en del dörrar för mig, berättar Svjetlana.

Svjetlana Stekovic skaffade sig industriell erfarenhet genom att arbeta på Rolls Royce i Derby under fem år. Där studerade hon de extrema materialtillämpningar som förekommer i flygmotorer med avseende på utmattning, spricktillväxt, oxidation och korrosion hos nickelbaserade superlegeringar.

De internationella erfarenheterna är något som idag tillvaratas på Linköpings universitet där Svjetlana Stekovic fungerar som både koordinator till EU-projekt samt senior forskare. Svjetlana Stekovic är aktiv i det strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair, och hon har format och deltar i Clean Sky-projekt samt nationella- och bilaterala samarbeten. Svjetlana Stekovic har även gjort Sveriges röst hörd i Clean Sky som en uppskattad paneldeltagare vid uppföljningar.

Ulla Teige diplomet till Svjetlana Stekovic

Svjetlana Stekovic har visat vägen hur man som kvinna kan ta steget ut i den europeiska forsknings- och flygindustriella världen och på detta sätt etablerat sig som en förebild för kvinnliga studenter och doktorander. 
Motivering från Rymdtekniska Föreningen , 2022-05-12

Om Ulla Teige diplomet

Ulla Teige diplomet instiftades 2021 och utgör ett komplement till Thulin-medaljen med avsikt att uppmuntra kvinnor som verkar inom flyg- och rymdteknik. Diplomet tilldelas en kvinnlig förebild och ska bidra till en ökad jämvikt mellan könen inom området. Diplomet har namngivits efter Ulla Teige, Sveriges första kvinnliga civilingenjör inom flygteknik.

Svjetlanas arbetsplatser

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.