Presentation

Jag arbetar med samordning av inköp, tillgängliggörande och utvärdering av e-resurser.

Mitt främsta fokus ligger på de avtal och licenser för open access-publicering biblioteket har med förlag och andra aktörer. Detta är en del i arbetet för ökad tillgång och spridning av öppen vetenskap. 

Jag arbetar också med stöd till forskare som publicerar sig open access. Detta sker bland annat genom informationsarbete, verifiering av artiklar som täcks under våra avtal samt att bistå och vägleda vid frågor gällande strategisk publicering och open access. 

Jag deltar också i arbetet av insamlandet av LiU-data till Open APC Sweden-projektet för att skapa överblick över svenska lärosätens kostnader knutet till open access.

Som undervisande bibliotekarie lär jag också ut informationskompetens och relaterade ämnen till studenter tillhörande Tekniska fakulteten vid LiU.

Mer om bibliotekets OA-stöd och undervisning Visa/dölj innehåll