Presentation

Jag arbetar med samordning av inköp, tillgängliggörande och utvärdering av e-resurser.

Mitt främsta fokus ligger på de avtal och licenser för open access-publicering biblioteket har med förlag och andra aktörer. Detta är en del i arbetet för ökad tillgång och spridning av öppen vetenskap. 

Jag arbetar också med stöd till forskare som publicerar open access. Detta sker bland annat via ekonomiskt stöd för att publicera i rena open access-tidskrifter samt informationsarbete. Läs mer på bibliotekets sidor om open access och i blogginlägget
Tillfälligt OA-stöd vid LiUB.

Som undervisande bibliotekarie lär jag också ut informationskompetens och relaterade ämnen till studenter tillhörande Tekniska fakulteten vid LiU.