Fotografi av Therese Grip

Therese Grip

Doktorand

Välkommen till en spännande resa där vi utforskar lärande och den gröna omställningen inom industrin - och vi har bara börjat skrapa på ytan!

Mål är att kartlägga den framtida kompetensen som behövs för att driva den gröna omställningen framåt. Frågor ställs om hur industriarbetare kan bidra, vilken kompetens de behöver och hur de kan fortsätta lära och utvecklas för att möta utmaningarna. Fokus kommer också att vara på chefernas roll i att leda förändring, de organisatoriska förutsättningarna och de utmaningar som företag står inför när de navigerar mot en grönare framtid.

Det är relativt outforskat vad som händer på arbetsplatser under den gröna omställningen. Denna omställning är komplex och kan inte lösas med enskilda åtgärder utan vi behöver förstå att det är en del av något större – ett lärandeekosystem. Här kommer frågeställningen och fokuset för denna doktorsavhandling; Syftet är att bidra till att öka kunskapen om hur lärandeekosystem (learning ecosystem) kan bidra till den gröna omställningen inom industrin.

Första steget är att göra en litteraturstudie inom området och gå igenom den forskningen som finns och kommer vara till grund för avhandlingens första artikel.

Nästa steg är att undersöka detta närmare i 2-3 fallstudieföretag där intervjuer kommer göras med operatörer, chefer och andra nyckelpersoner i industriföretag.

Efter arbetat i praktiken i över 20 år med fokus på arbetsplatslärande utifrån flera olika perspektiv som anställd, konsult och egenföretagare ser jag fram emot att vara med och bidra till denna angelägna forskning.

Forskning

Nyheter

Organisation