22 mars 2024

Forskningsprojektet GROWL förstärks med två nya doktorander: Natalie (Natt) Söderpil Jakauby och Therese Grip. De vill med sin forskning öka kunskaperna om den gröna omställningens konsekvenser för arbetslivet.

Natalie Söderpil Jakauby och Therese Grip, doktorander på GROWL.

- Att forska om den gröna omställningen och arbetsplatslärande är viktigt för att förstå människan och organisationen utifrån ett lärandeperspektiv. Exakt vad min forskning kommer att fokusera på är fortfarande under utveckling, då jag bara är tre veckor in i mina doktorandstudier, säger Therese.

Natt är intresserad av att studera grön omställning av industrin och skogsindustrin utifrån aktivister och sociala rörelser som på olika vis gör motstånd, med andra ord att belysa grön omställning "från andra hållet".

Thereses och Natts väg till doktorandstudierna är olika. Therese studerade på PA-programmet på LiU. Det var 24 år sedan hon tog examen och sedan dess har Therese arbetat inom HR och som konsult inom arbetsplatslärande. Forskning har alltid fascinerat Therese, och som doktorand vill hon bidra till kunskapsutvecklingen inom arbetsplatslärande.

Natt upptäckte tidigt att hon hellre ville studera än arbeta inom industrin.
- Direkt efter gymnasiet hamnade jag en kortare tid inom pappersindustrin, vilket gav mig möjlighet att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad jag ville göra framåt. Under den perioden läste jag även några fristående kurser som gav mig nya perspektiv, och jag återfick intresset för att studera, mitt intresse hade varit lågt efter gymnasiet. Medan CSN-lånet ökade blev jag alltmer intresserad av forskning, och min önskan att få göra mitt eget arbete växte sig allt större.

Som nya doktorander är det mycket att läsa, skriva och tänka. Natts mål är att skicka en etikansökan till etikprövningsmyndigheten (vilket är ett krav för forskning) så snart som möjligt så hon kan börja samla in data. Parallellt med detta arbete skriver hon en forskningsplan. Therese har precis påbörjat en litteraturstudie och har märkt att det pågår en mängd intressanta utvecklingar, och begrepp som lyfts fram som: Green competencies, Employee-driven eco innovation (EDEI), Green leadership, Learning ecosystem, Green Human Resource.


Kontakt

Läs mer om GROWL

Senaste nytt från LiU

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.