HR-funktionen vid Matematiska institutionen och Institutionen för kultur och kommunikation

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag som HR-partner är att tillsammans med chefer och medarbetare skapa ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Mina ansvarsområden vid Matematiska institutionen är bland annat:

  • Arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Lika villkor och miljö

Mina ansvarsområden vid Institutionen för kultur och kommunikation är bland annat:

  • Arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
  • Lika villkor och miljö
  • Rekrytering

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Matematiska institutionen eller Institutionen för kultur och kommunikation. Jag nås enklast via e-post.

Andra kontakter inom institutionerna rörande HR- och ledningsfunktion