Fotografi av Theresia Carlsson Roth

Theresia Carlsson Roth

HR-partner

HR-partner vid Matematiska institutionen.

HR-funktionen vid Matematiska institutionen

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag som HR-partner är att tillsammans med chefer och medarbetare skapa ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Mina ansvarsområden är bland annat:

 • arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
 • introduktion av nya medarbetare
 • lika villkor och miljö.

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Matematiska institutionen. Jag nås enklast via mejl.

Interna uppdrag och nätverk

Interna uppdrag

 • Registrator och arkivsamordnare vid Matematiska institutionen
 • Sekreterare i institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen
 • Sekreterare i lokala samverkansgruppen vid Matematiska institutionen
 • Intern miljö- och kvalitetsrevisor vid Matematiska institutionen
 • Miljösamordnare vid Matematiska institutionen
 • Lagbevakare vid Matematiska institutionen
 • Samordnande lokalt brandombud vid Matematiska institutionen
 • Avfallsombud vid Matematiska institutionen

Interna nätverk

 • Nätverket för HR-partner vid Linköpings universitet
 • Nätverket för miljösamordnare vid Linköpings universitet
 • Nätverket för interna miljörevisorer vid Linköpings universitet

Interna samverkansprojekt

 • Framtagande av stödmaterial för introduktion av nya chefer och medarbetare.

CV

 • Intern miljö- och kvalitetsrevisor LiU, 2017
 • Högskoleexamen i Strategiskt personalarbete, 2014

Andra kontakter inom institutionen rörande HR- och ledningsfunktion

Organisation