HR-funktionen vid Matematiska institutionen

I min roll som HR-konsult representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag som HR-konsult är att tillsammans med chefer och medarbetare skapa ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Mina ansvarsområden är bland annat:

  • Arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
  • Introduktion av nya medarbetare
  • Lika villkor och miljö

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Matematiska institutionen. Jag nås enklast via e-post.

Andra kontakter inom institutionen rörande HR- och ledningsfunktion