HR-funktionen vid Matematiska institutionen och Institutionen för kultur och kommunikation

I min roll som HR-partner representerar jag universitetet som arbetsgivare och är en del av LiU:s HR-funktion.

Mitt uppdrag som HR-partner är att tillsammans med chefer och medarbetare skapa ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö.

Mina ansvarsområden vid Matematiska institutionen är bland annat:

 • Arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
 • Introduktion av nya medarbetare
 • Lika villkor och miljö

Mina ansvarsområden vid Institutionen för kultur och kommunikation är bland annat:

 • Arbetsmiljö, ergonomi och hälsofrämjande aktiviteter
 • Lika villkor och miljö
 • Rekrytering

Du är välkommen att kontakta mig om du har HR-relaterade frågor som rör Matematiska institutionen eller Institutionen för kultur och kommunikation. Jag nås enklast via e-post.

Interna uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Interna uppdrag

 • Sekreterare i institutionsstyrelsen vid Matematiska institutionen
 • Sekreterare i lokala samverkansgruppen vid Matematiska institutionen och Institutionen för kultur och kommunikation
 • Sekreterare i arbetsgruppen för arbetsmiljö, lika villkor och miljö vid Matematiska institutionen
 • Sekreterare i arbetsgruppen ”Den goda arbetsplatsen” vid Institutionen för kultur och kommunikation
 • Intern miljö- och kvalitetsrevisor vid Matematiska institutionen och Institutionen för kultur och kommunikation
 • Miljösamordnare vid Matematiska institutionen
 • Lagbevakare vid Matematiska institutionen och Institutionen för kultur och kommunikation
 • Samordnande lokalt brandombud vid Matematiska institutionen
 • Avfallsombud vid Matematiska institutionen

Interna nätverk

 • Nätverket för HR-partner vid Linköpings universitet
 • Nätverket för miljösamordnare vid Linköpings universitet
 • Nätverket för interna miljörevisorer vid Linköpings universitet

Interna samverkansprojekt

 • Framtagande av stödmaterial för introduktion av nya chefer och medarbetare.

CV

 • Intern miljö- och kvalitetsrevisor LiU, 2017
 • Högskoleexamen i Strategiskt personalarbete, 2014

Andra kontakter inom institutionerna rörande HR- och ledningsfunktion
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll