Fotografi av Thomas Rosenfall

Thomas Rosenfall

Universitetslektor

Marknadsföring har alltid intresserat mig – och det försöker jag förmedla genom utbildning och forskning.

Undervisning och forskning kring marknadsföring och strategi

Min forskning handlade om affärsmodeller för kommersiell öppen källkod. De modeller jag fann, används numera av samtliga aktörer inom öppen källkod. Numera intresserar jag mig och undervisar kring varumärken inom B2B och SME. Jag sniffar lite kring öppen innovation och marknadsföring i sociala medier.

Marknadsföring, ett livslångt intresse

Marknadsföring har alltid intresserat mig. Från min tidningsförsäljning i tolvårsåldern, via rollspelskonvent och studentradio, till marknadsansvarig på ett företag. Det är också ett område som ständigt utvecklas, vilket gör det intressant att följa.

Forskning om affärsmodeller för kommersiell öppen källkod

Jag studerade kommersiella öppna källkodsföretag och hur deras affärsmodeller fungerade. Jag tittade bland annat på svenska MySQL, numera en del av Oracle, och amerikanska Red Hat.

Resultat

Jag fann i huvudsak två olika affärsmodeller, därav Red Hats modell, med prenumeration som intäktsmodeller, är den vanligaste för kommersiell öppen källkod idag. I och med att branschen strömlinjeformade sig, så blev affärsmodeller inte lika intressanta att undersöka längre. 

Varumärkens betydelse för relationer för små och medelstora företag 

Det är mer intressant att undersöka varumärkens betydelse för små- och medelstora företag som arbetar mellan företag (eng. Business-to-Business (B2B)). Hur mycket påverkar mindre företags varumärken kunder och leverantörer? Det vill jag ta reda på.

Korta fakta

Akademiska meriter

 • Ek. Dr. Linköpings universitet 2012
 • Ek. Lic. Linköpings universitet 2008
 • Ek. Mag, Uppsala universitet  2008
 • MBA, Uppsala universitet 2002
 • Fil.kand. Linköpings universitet 1996
 • Högskoleexamen:Kulturvetarlinjen, Linköpings universitet 1993

Uppdrag

 • Styrelseordförande för Brunneby Musteri till och med 2019
 • Granskare: International Conference on Information Systems 2010
 • Suppleant i programnämnden för maskinteknik och design (MD)

Undervisning

 • Industriell marknadsföring (TEIM11 och TEIM32)
 • Industriell försäljning (TEIE42)
 • Marknadskommunikation (TEIE56)
 • Industriell ekonomi (TEIE84)
 •  Industriell ekonomi (TEIE06)
 • Grafisk profilering och varumärken (TNGD22)
 • Grafiskt projekt med internationell inriktning (TNGD28)
 

Handledare och examinator för exjobb för Industriell ekonomi (TQI33) och Grafisk Design och Kommunikation (TQD10).

Samverkan

 • 2010 - Föreningen Sambruk; sakkunnig för öppen källkod.
 • 2013: Kompetensförstärkning inom kommunal öppna data - ett VINNOVA-finansierat projekt som leddes av Morus Konsult AB, och föreningen Sambruk var en partner. Medverkade som Sambruks forskningsrepresentant.
 • 2012 - 2013: Framtidsföretag i Östergötland - ett samarbetsprojekt mellan Almi Företagspartner AB och Linköpings universitet, som finansierades av EU:s regionalutvecklingsfond European, Regionförbunden Östsam, Almi Företagspartner och Linköpings universitet. Medverkade som företagsrådgivare.
 • 2009 - 2011: Business Models for Open Source Software in the Public Sector: New Opportunities for Customers and Suppliers (Bossanova) - ett samarbete mellan VINNOVA, Sambruk och Linköpings universitet. Detta resulterade i min avhandling, bland annat.
 • 2005 - 2008: Open source software as a strategic resource - ett projekt som finansierades av Lundbergsstiftelserna. Resultatet blev min licentiatavhandling, bland annat.

Publikationer

2012

Christina Öberg, Christina Grundström, Thomas Rosenfall (2012) The role of identity for open-source software innovations
Thomas Rosenfall (2012) Open Source Vendors' Business Models
Christina Grundström, Thomas Rosenfall, Christina Öberg (2012) Community Interaction - Impact on Innovation and Open-source Business Models

2010

Anna Öhrwall Rönnbäck, Thomas Rosén, Claes-Olof Olsson, Göran Goldkuhl (2010) Innovative Business Models Enhancing Open Source Software in the Public Sector

2008

Thomas Rosén (2008) Open Source Business Model: Balancing Customers and Community

Forskning

Organisation