Fotografi av Tilda Herrgårdh

Tilda Herrgårdh

Doktorand

Jag använder matematiska modeller för att förstå sjukdomsförloppet för stroke bättre, och hoppas på att kunna använda modellerna för att förutsäga en stroke innan den händer.

Hybridmodeller för preventiv stroke-vård

Stroke är en av de vanligaste dödsorsakerna, och om en inte dör är det 50% risk för att få en bestående funktionsnedsättning.

En vanlig orsak till stroke är ateroskleros, som till skillnad från stroke kan utvecklas under flera år utan att visa symptom, och som involverar många olika organ och delprocesser. Det finns också många riskfaktorer för stroke: högt blodtryck, diabetes, blodfetter och så vidare. Hur sjukdomsutvecklingen ser ut är individuell. Därför vill jag använda matematiska modeller för att få både en helhetsbild av utvecklingen mot stroke, men också en individuell bild, för att kunna förutsäga en stroke innan den händer.

De modeller jag jobbar med är av två olika typer: 1) mekanistiska, som beskriver fysiologin bakom ett visst biologiskt system (till exempel hur blodfetter transporteras mellan organ genom blodet) och som kan tränas på en specifik persons data och sedan förutsäga hur biomarkörer (exempelvis blodfetter) utvecklas över tid, och 2) maskininlärningsmodeller, som förutsäga risken för att få en stroke inom en viss tid. De olika modell-typerna kan sedan kombineras i så kallade hybridmodeller, som kan förutsäga just din risk för att få en stroke givet vissa förutsättningar, som till exempel vad du äter eller vilka mediciner du tar. 

Om mig

Undervisning

  • Jag handleder kandidatprojekt inom systembiologi för studenter i teknisk biologi
  • Jag är laborationsassistent i kursen biomedicinsk modellering och simulering vid IMT

Nätverk

  • EU horizon 2020 projektet Precise4Q

Publikationer

2023

Tilda Herrgårdh, Christian Simonsson, Mattias Ekstedt, Peter Lundberg, Karin G. Stenkula, Elin Nyman, Peter Gennemark, Gunnar Cedersund (2023) A multi-scale digital twin for adiposity-driven insulin resistance in humans: diet and drug effects Diabetology & Metabolic Syndrome, Vol. 15, Artikel 250 Vidare till DOI

2021

Tilda Herrgårdh, Vince I Madai, John D. Kelleher, Rasmus Magnusson, Mika Gustafsson, Lili Milani, Peter Gennemark, Gunnar Cedersund (2021) Hybrid modelling for stroke care: Review and suggestions of new approaches for risk assessment and simulation of scenarios NeuroImage: Clinical, Vol. 31, Artikel 102694 Vidare till DOI
Tilda Herrgårdh, Hao Li, Elin Nyman, Gunnar Cedersund (2021) An Updated Organ-Based Multi-Level Model for Glucose Homeostasis: Organ Distributions, Timing, and Impact of Blood Flow Frontiers in Physiology, Vol. 12, Artikel 619254 Vidare till DOI

Forskning

Organisation