Fotografi av Tomas Lidén

Tomas Lidén

Förste forskningsingenjör

Jag använder optimeringsmetoder för att studera samplanering av infrastrukturunderhåll och trafikering inom järnväg.

Presentation

Varje samhälle behöver effektiva transportsystem för människor och gods. Järnvägar och annan spårburen trafik är ett viktigt transportslag med hög kapacitet men också starka beroenden mellan infrastruktur och tåg. Därför är det viktigt att underhållet bedrivs effektivt och att koordineringen av infrastrukturåtgärder och tågtrafik fungerar - speciellt då behoven av både tågtrafik och underhåll ökar.

Mitt forskningsintresse handlar om samplanering av infrastrukturunderhåll och trafik, framför allt kopplat till järnväg. Metodmässigt arbetar jag med tillämpad matematik, optimering, schemaläggningsalgoritmer och ibland med villkorsprogrammering – gärna med en koppling till transportekonomi och samhällsekonomisk värdering.

Jag delar min arbetstid mellan Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), där jag tillhör enheten Transportanalys och logistik (TAL) i Stockholm. På LiU tillhör jag enheten för Kollektivtrafik och järnväg på Campus Norrköping, där jag primärt driver olika forskningsprojekt samt undervisar i ett fåtal kurser.

Privat är mitt stora intresse musik. Tidigare har jag sjungit i och lett körer, men nu ägnar jag mig framför allt åt att spela cello i en stråkkvartett.

Kontaktuppgifter/länkar: VTI, ResearchGate, LinkedIn

 

Publikationer

2023

Michael Sederlin, Tomas Lidén (2023) A multiple trip vehicle routing approach to ferry service network design 2023 IEEE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS, ITSC, s. 2784-2789 Vidare till DOI
Rabii Zahir, Christiane Schmidt, Tomas Lidén (2023) Shift Scheduling for Train Dispatchers Book of Abstracts, s. 120-120
Tomas Lidén, Carl Henrik Häll (2023) Utformning av underhållsområden på större driftplatser - verksamhetsstudie

2022

Abderrahman Ait Ali, Tomas Lidén (2022) Minimal utilization rate for railway maintenance windows: a cost-benefit approach European Journal of Transport and Infrastructure Research, Vol. 22, s. 108-131 Vidare till DOI

2020

Tomas Lidén, Lars Brunsson, Fredrik Lundström (2020) Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer

Forskning

Organisation