Presentation

Varje samhälle behöver effektiva transportsystem för människor och gods. Järnvägar och annan spårburen trafik är ett viktigt transportslag med hög kapacitet men också starka beroenden mellan infrastruktur och tåg. Därför är det viktigt att underhållet bedrivs effektivt och att koordineringen av infrastrukturåtgärder och tågtrafik fungerar - speciellt då behoven av både tågtrafik och underhåll ökar.

Mitt forskningsintresse handlar om samplanering av infrastrukturunderhåll och trafik, framför allt kopplat till järnväg. Metodmässigt arbetar jag med tillämpad matematik, optimering, schemaläggningsalgoritmer och ibland med villkorsprogrammering – gärna med en koppling till transportekonomi och samhällsekonomisk värdering.

Jag delar min arbetstid mellan Linköpings universitet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), där jag tillhör enheten Transportanalys och logistik (TAL) i Stockholm. På LiU tillhör jag enheten för Kollektivtrafik och järnväg på Campus Norrköping, där jag primärt driver olika forskningsprojekt samt undervisar i ett fåtal kurser.

Privat är mitt stora intresse musik. Tidigare har jag sjungit i och lett körer, men nu ägnar jag mig framför allt åt att spela cello i en stråkkvartett.

Kontaktuppgifter/länkar: VTI, ResearchGate, LinkedIn

 

Publikationer

2023

2022

2020

2019

Forskning

Organisation