Vill du arbeta med internationella frågor lokalt och globalt? Vill du bidra till global rättvisa och förståelse mellan människor, grupper och organisationer i olika delar av världen? Då är kandidatprogrammet i globala studier en utbildning för dig!

Globala studier, kandidatprogram

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15
Globaliteten präglar människors liv över hela världen. Det gäller inte bara samhällets sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar. Globala relationer påverkar också kulturer och människors sätt att leva och interagera, skapa och konsumera konst och medier. 

Detta program ger dig grundläggande kunskaper i interkulturella relationer, internationellt utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, migration, social och ekologisk hållbarhet och kulturpolitik i en global kontext. Du lär dig hur kulturella och religiösa traditioner har format samhällen i olika delar av världen över tid, och hur dessa i dag möts, och ibland kolliderar, i en global helhet. Du lär dig också hur dessa kommer till uttryck i olika konstformer, såsom skönlitteratur, film och bildkonst. Utbildningen ger dig verktyg att förstå globala relationer, både i vardagen och i tillstånd av kris och konflikt. Det är den enda utbildning i Sverige som ger dig en fördjupad förståelse för kulturens roll i ett globalt samhälle.

Teori och praktik

Under utbildningen kommer du att diskutera och analysera kultur och globalisering. Du kommer också att undersöka hur de samverkar med genus, etnicitet och hållbarhet i en ojämlik värld. Med hjälp av fallstudier från olika delar av världen får du kunskaper om kulturella och sociala förutsättningar i olika samhällen. Du har möjlighet att fördjupa dig i geografiska områden utifrån ditt eget intresse. Du tillämpar dina kunskaper och färdigheter inom ramen för ett projekt i samarbete med företag, myndigheter, organisationer eller institutioner som arbetar med globala frågor. Genom valbara kurser på termin 2, 3 och 4 kan du specialisera dig i kultur och kommunikation och på termin 5 kan du fördjupa dig i olika globala frågor, göra praktik eller studera utomlands.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har.

Antagningsstatistik

Karriär och framtid

Efter examen kan du arbeta inom ett brett spektrum av verksamheter. Det kan vara internationella organisationer, myndigheter, frivilligorganisationer, eller offentliga och privata verksamheter. Du kan jobba med interkulturella relationer, migration- samt nationell och internationell kultur- och kulturarvsförvaltning, kulturproduktion och administration.

Röster om programmet

Fleur

Fleur berättar hur det är att läsa på kandidatprogrammet i Globala studier och vad hon tycker är det mest intressanta med programmet på LiU.

Melvin

Hur är det att läsa på programmet, och vad är planen efter studierna? Melvin berättar om varför han valde att läsa kandidatprogrammet i Globala studier på LiU.

Röster om programmet

Programansvarige Martin Fredriksson berättar om det nystartade kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet.

Artiklar om utbildningen

Utlandsstudier

Studentlivet

Campus Norrköping