Systembiologi & cellmodeller

Genom att undersöka signalvägarna i cellen i mer detalj skulle det kunna bli möjligt att hitta nya botemedel för både diabetes och andra sjukdomar.

I dagens samhälle lider många av hjärtsjukdomar och diabetes. Dessa sjukdomar beror ofta på fel i signalvägar i cellen. När det gäller till exempel typ-2 diabetes vet vi idag att det beror på att det går fel när cellen ska svara på signalen att ta upp socker, närmare bestämt molekylen insulin. Även om lika många insulinmolekyler når en sjuk cell som en frisk, så kommer den sjuka cellen att ta upp mindre socker än den friska. Genom att undersöka signalvägarna i cellen i mer detalj skulle det kunna bli möjligt att hitta nya botemedel för både diabetes och andra sjukdomar.

Jag undersöker signalvägarna i cellen med hjälp av matematisk modellering. Med modellen gör jag en prognos för hur celler kommer att svara på olika indata. Om prognosen överensstämmer med den verkliga utkomsten, så går det att använda samma modell för att testa nya saker. Det går då att undersöka vad som händer med "cellmodellen" när den utsätts för nya substanser. Om substansen motverkar sjukdom kanske vi har hittat en ny läkemedelskandidat! Med cellmodellen är det lätt att testa en stor mängd substanser till nästan ingen kostnad, och utan behov av försöksdjur!

Den här typen av modellering av biologiska system är vanligt förekommande inom fältet systembiologi. Det är inom systembiologi som blivande tekniska biologer gör sitt kandidatarbete, som jag är med och handleder. Utöver det så assisterar jag även vid undervisning av grundläggande optimeringslära vid matematiska institutionen. 

 

Medarbetare

Institutionen för medicinsk teknik