Presentation

Mina arbetsuppgifter

  • Utbildningsadministratör på Fysioterapeutprogrammet
  • Administratör för Fristående kurser
  • Sekreterare Programutskott
  • Arvoderings- och reseräkningsadministration
  • Uppdatering kurs- och hemsidor
  • Administratör för forskarkursen Vetenskaplig kommunikation och informationssökning, 3 hp

Kollegor

Organisation