Presentation

Jag är anställd som institutionsadministratör på Avdelningen Verksamhetsstöd och är placerad på Avdelningen för kardiovaskulär medicin (KVM). Där är mina huvudsakliga arbetsuppgifter utbildningsadministration på läkarprogrammet.

Arbetsuppgifter

Utbildningsadministration 75 % för termin 9 på läkarprogrammet

Administration 25 %  på Kompletteringsutbildning för utländska läkare (KUL)

Internt

Kontaktperson i telefonifrågor gentemot Region Östergötlands växel för avdelningarna:

  • Kardiovaskulär medicin
  • Läkemedelsforskning
  • Omvårdnad
  • Radiologiska vetenskaper
 

Medarbetare Visa/dölj innehåll

Utbildningsprogram Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll