Utbildningsadministratör

Mina arbetsuppgifter

  • Generell administration som rör kursen
  • Kontakt med studenter och föreläsare
  • Administrativt stöd till kursansvarig
  • Schemaläggning
  • Tentamensadministration
  • Resultatrapportering i Ladok
  • Rapportering i Retendo
  • Administrera kursens hemsida
  • Administrera kursrummet på LISAM
  • Sidouppdrag: adm. OSCE K9
 

Organisation