Fotografi av Yvonne Hallingström

Yvonne Hallingström

Administratör

Jag är utbildningsadministratör på Läkarprogrammets termin 9 och för Kompletterande utbildning för utländska läkare.

Presentation

Jag är anställd som institutionsadministratör på Avdelningen Verksamhetsstöd och är placerad på Avdelningen för kardiovaskulär medicin (KVM). Där är mina huvudsakliga arbetsuppgifter utbildningsadministration på läkarprogrammet.

Arbetsuppgifter

Utbildningsadministration 75 % för termin 9 på läkarprogrammet

Administration 25 %  på Kompletteringsutbildning för utländska läkare (KUL)

Internt

Kontaktperson i telefonifrågor gentemot Region Östergötlands växel för avdelningarna:

  • Kardiovaskulär medicin
  • Läkemedelsforskning
  • Omvårdnad
  • Radiologiska vetenskaper
 

Medarbetare

Organisation