Presentation

Mina ledord är nyfikenhet och upptäckarglädje både i min forskning och i min undervisning. Mina kliniska forskningsprojekt fokuserar på hjärtkamrarnas funktion hos aortaklaffsjuka medan det pedagogiska forskningsprojektet är kopplat till medicinsk simulering i undervisning av läkarstudenter och sjukvårdspersonal. 

Publikationer

2022

2020

2019

Forskning

Publikationer

Utvalda publikationer

Senaste publikationer

2022

2020

2019

CV

CV

  • Leg. Läkare (Ungern) 1995
  • Leg. Läkare (Sverige) 2003
  • Medicine doktorsexamen 2008
  • Adj. universitetslektor 2014

Undervisning

  • Terminsansvarig (Examinator) Termin 9, Läkarutbildning, Med. Fak.
  • CLINICUM®: Medicinsk simulering både i propedeutik (läkarutbildning) och IPL (läkarutbildning och sjuksköterskeutbildning)

Uppdrag

  • Läkarprogrammets representant, vice-ordförande i CLINICUMs styrgrupp sedan 2014.
  • Biträdande handledare för forskarstuderande: dr. Mattias Rönnerfalk

Medarbetare

Övrigt