Fotografi av Zoe Eklund

Zoe Eklund

Koordinator

Presentation

Jag arbetar med utbildningsadministration och studieadministrativa system (Bilda, Ladok m fl). I mitt arbete ingår stöd och support till institutionerna samt handläggning av kursplaner.

Mitt huvudansvar är för denna institution:

  • IKOS

Kontakta mig gärna via någon av dessa funktionsadresser:

bilda-filfak@liu.se

ladok-filfak@liu.se

kursplaner-filfak@liu.se

Utbildningsadministration vid Filosofiska fakultetens kansli

Organisation