Fotografi av Zoran Slavnic

Zoran Slavnic

Professor

Jag är professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) samt lärare vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Den internationella migrationens politiska ekonomi

Mina forskningsintressen är migrationssociologi, ekonomisk sociologi och etniska relationer, flyktingpolitik, sociologisk teori, samt metodologi.

Jag arbetar som professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO. Jag är även lärare vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Mitt vetenskapliga intresse har varit ganska brett. Det omfattar migrations- och etnicitetsstudier, östeuropeiska studier, sociologisk teori, ekonomisk sociologi, vetenskapsfilosofi, industriella relationer, flyktingstudier och turismstudier. Huvudfokus för min forskning har dock varit den internationella migrationens politiska ekonomi, som inkluderar studier av migration, ekonomisk omstrukturering, medborgarskap och social välfärd.

Min aktuella forskning är relaterad till forskningsprojektet Invandrares inträdeskategorier, rättsliga status och socioekonomiska resultat i Sverige, som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Projektet fokuserar på förhållandet mellan invandrares inträdeskategorier och juridiska status samt deras socioekonomiska integration efter att ha fått uppehållstillstånd.


Publikationer

2023

Zoran Slavnić, Ognjen Obućina (2023) Between Uncertainty and Integration: Exploring the Influence of Legal Precarity on Refugee Socio-Economic Integration in Sweden Migracijske i Etniĉke Teme, Vol. 39, s. 31-55 Vidare till DOI

2018

Zoran Slavnic, Susanne Urban (2018) Meandering Rides of the Swedish Taxi Industry: Flourishing Entrepreneurship or Ethnic Segmentation International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 38, s. 444-458 Vidare till DOI

2017

Zoran Slavnic (2017) Research and data-sharing policy in Sweden - neoliberal courses, forces and discourses Prometheus, Vol. 35, s. 249-266 Vidare till DOI

2016

Zoran Slavnic (2016) In the shadow of uncertainity: Refugee protection, short-sighted pragmatism and the problem of mixed "ethnic" odentities Citizens in Heart?: Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of successions, s. 137-162
Martin Klinthäll, Craig Mitchell, Tobias Schölin, Zoran Slavnic, Susanne Urban (2016) Invandring och företagande

Forskning

Nyheter

Organisation