Den internationella migrationens politiska ekonomi

Mina forskningsintressen är migrationssociologi, ekonomisk sociologi och etniska relationer, flyktingpolitik, sociologisk teori, samt metodologi.

Jag arbetar som biträdande professor vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle, REMESO. Jag är även studierektor och lärare vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS).

Mitt vetenskapliga intresse har varit ganska brett. Det omfattar migrations- och etnicitetsstudier, östeuropeiska studier, sociologisk teori, ekonomisk sociologi, vetenskapsfilosofi, industriella relationer, flyktingstudier och turismstudier. Huvudfokus för min forskning har dock varit den internationella migrationens politiska ekonomi, som inkluderar studier av migration, ekonomisk omstrukturering, medborgarskap och social välfärd.

Min aktuella forskning är relaterad till forskningsprojektet Invandrares inträdeskategorier, rättsliga status och socioekonomiska resultat i Sverige, som finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Projektet fokuserar på förhållandet mellan invandrares inträdeskategorier och juridiska status samt deras socioekonomiska integration efter att ha fått uppehållstillstånd.


Publikationer

2018

2017

2016

Forskning

Organisation