30 november 2020

Nu bjuder Barnafrid in ideella organisationer till en nätverksträff. Många våldsutsatta barn söker sig till stödverksamheter inom den ideella sektorn. Målet är att öka kunskapen om våld mot barn och unga.

Westend61
- Det är första gången som Barnafrid ordnar en träff för ideell verksamhet. Vårt uppdrag är att samla och förmedla kunskap om våld och övergrepp mot barn. De ideella stödorganisationerna gör ett stort och viktigt arbete med att möta utsatta barn och unga. Och vi är väldigt glada över att kunna bidra med kunskap genom vårt nya nätverk för ideella krafter, säger Ann-Charlotte Münger, docent och universitetslektor i Barn vid Linköpings universitet och Barnafrid.

Söker sig till ideell sektor

Alla som möter barn och unga i vårt arbete, möter våldsutsatta barn. Många barn söker sig till verksamheter inom den ideella sektorn där det finns ett stort engagemang för att skydda och stödja.  
Barnafrid bjuder därför in er som är verksamma inom landets ideella sektor till en nätverksträff med fokus på barn och ungdomars våldsutsatthet. Målet med dagen är att öka kunskapen om våld mot unga genom föreläsningar, samtal och erfarenhetsutbyte. 

Vilka är inbjudna?

Nätverksträffen genomförs med Childhood som samarbetspartner, och med ekonomiskt stöd från Brottsofferfonden.
Vi välkomnar dig som är volontär, samordnare, projektledare, verksamhetsutvecklare, stödansvarig eller liknande inom ideell sektor, till exempel barnrättsorganisation eller jourverksamhet. 

Sprid gärna denna inbjudan i era egna nätverk!

Vad: Nätverksträff för ideella krafter. Tema: Våldsutsatthet hos barn och unga
När: Den 27 januari 2021. Dagen börjar kl. 10.00 (med inloggning från 9.30) och slutar 16.15.
Plats: Nätverksträffen kommer att vara online. Mer information och länk kommer cirka en vecka i förväg.

Program och anmälan till nätverksträffen: 

Länk till anmälan
 

Kontakt

Relaterat innehåll