Fotografi av Ann-Charlotte Münger

Ann-Charlotte Münger

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om hur samhälleliga institutioner tillgodoser våldsutsatta barns och ungas behov av skydd, stöd och rätt till delaktighet. Jag är docent och ansvarar för Barnafrids program för förskola/skola samt programmet för ideella krafter.

Presentation

Forskning måste vara till nytta. I mitt arbete som universitetslektor på Barnafrid använder jag min och andras forskning för att förbättra våldsutsattas barns och ungas situation.

Jag är barn-och ungdomsforskare, docent i Barn och universitetslektor på Barnafrid. Utifrån ett barnperspektiv har jag studerat hur socialtjänst och förskola/skola identifierar, bemöter och samverkar kring våldsutsatta barn och unga. Andra samhälleliga aktörer som stått i fokus för min forskning är Stadsmissionen och Bris och deras arbete för att införa barnrättsperspektivet på skyddade boenden.

I mitt arbete med att stärka barn och ungas rättigheter till skydd, stöd och delaktighet har jag också arbetat med våldsfrågor på bland annat Länsstyrelsen Östergötland och i olika kommunala verksamheter.

Frågor som berör barn och unga har varit en del i min undervisning. På socionom-, psykolog- och lärarprogrammen har jag bedrivit ett utvecklingsarbete med införandet av moment som handlar om våld i nära relationer.

På Barnafrid har vi kunnat utveckla momentet ytterligare genom att också rikta utbildningsinsatser mot verksamma inom professionsutbildningar. Till läsåret 2018/2019 infördes ett nytt examensmål: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Barnafrid erbjuder kursen Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar (3 hp).

Publikationer

2023

Laura Korhonen, Linnéa Lindholm, Maria Lindersson, Ann-Charlotte Münger (2023) The Inclusion of Children in Public Enquiries on Violence, Health and Welfare: The Example of Sweden Participatory Research on Child Maltreatment with Children and Adult Survivors: Concepts, Ethics, and Methods, s. 197-213 Vidare till DOI
Kristina Holmqvist Larsson, M. Thunberg, Ann-Charlotte Münger, Gerhard Andersson, Fredrik Falkenström, Maria Zetterqvist (2023) "It's ok that I feel like this": a qualitative study of adolescents' and parents' experiences of facilitators, mechanisms of change and outcomes in a joint emotion regulation group skills training BMC Psychiatry, Vol. 23, Artikel 591 Vidare till DOI

2022

Laura Korhonen, Ann-Charlotte Münger (2022) Våld mot barn - aktuellt kunskapsläge och tips på vidare kompetensutveckling Tidningen Skolhälsan
Laura Korhonen, Ann-Charlotte Münger (2022) Våld mot barn - aktuellt kunskapsläge och tips på vidare kompetensutveckling

2021

Ann-Charlotte Münger, Jens Lindberg, Frida Fröberg, Laura Korhonen (2021) Erfarenheter av pedagogiska utmaningar vid genomförandet av examensmålet våld mot barn på landets lärosäten Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 98, s. 661-670

2020

Ann- Charlotte Münger, Tina Mattsson (2020) `The Needs of the Child Have Been Met´: Preliminary Assessments regarding Domestic Violence in Swedish Child Protections Services Nordic Journal of Social Research, Vol. 10, s. 100-113 Vidare till DOI
Malin Rekke, Marie Angsell, Ann-Charlotte Münger, Lovisa Göransdotter (2020) Min tur att berätta: barns röster om att leva med våld
Ann-Marie Markström, Ann- Charlotte Münger (2020) Lyssna, reagera och agera: Förskolans, skolans och fritidshemmets möte med barn och elever som upplever våld i nära relationer

2019

Ann- Charlotte Münger, Ann-Marie Markström (2019) School and Child Protection Services Professionals' Views on the school's Mission and Responsibilities for Children Living with Domestic Violence: Tensions and Gaps Journal of family Violence, Vol. 34, s. 385-398 Vidare till DOI

2018

Ann-Marie Markström, Ann-Charlotte Münger (2018) The decision whether to report on children exposed to domestic violence: perceptions andexperiences of teachers and school health staff Nordic Journal of Social Research, Vol. 8, s. 22-35 Vidare till DOI

Forskning

Organisation

Nyheter

Kollegor