Fotografi av Ann-Charlotte Münger

Ann-Charlotte Münger

Universitetslektor, Docent

Min forskning handlar om hur samhälleliga institutioner tillgodoser våldsutsatta barns och ungas behov av skydd, stöd och rätt till delaktighet. Jag är docent och ansvarar för Barnafrids program för förskola/skola samt programmet för ideella krafter.

Presentation

Forskning måste vara till nytta. I mitt arbete som universitetslektor på Barnafrid använder jag min och andras forskning för att förbättra våldsutsattas barns och ungas situation.

Jag är barn-och ungdomsforskare, docent i Barn och universitetslektor på Barnafrid. Utifrån ett barnperspektiv har jag studerat hur socialtjänst och förskola/skola identifierar, bemöter och samverkar kring våldsutsatta barn och unga. Andra samhälleliga aktörer som stått i fokus för min forskning är Stadsmissionen och Bris och deras arbete för att införa barnrättsperspektivet på skyddade boenden.

I mitt arbete med att stärka barn och ungas rättigheter till skydd, stöd och delaktighet har jag också arbetat med våldsfrågor på bland annat Länsstyrelsen Östergötland och i olika kommunala verksamheter.

Frågor som berör barn och unga har varit en del i min undervisning. På socionom-, psykolog- och lärarprogrammen har jag bedrivit ett utvecklingsarbete med införandet av moment som handlar om våld i nära relationer.

På Barnafrid har vi kunnat utveckla momentet ytterligare genom att också rikta utbildningsinsatser mot verksamma inom professionsutbildningar. Till läsåret 2018/2019 infördes ett nytt examensmål: Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Barnafrid erbjuder kursen Att undervisa om våld mot barn i universitets- och högskolans utbildningar (3 hp).

Publikationer

2022

2021

2020

2019

2018

2017

Forskning

Organisation

Nyheter

Kollegor