05 juni 2020

Avfallshantering, klimatpåverkan, sysselsättning, säker
energiförsörjning – på många sätt kan biogas göra jorden till en bättre plats.
På torsdagen deltog forskare från en rad länder i BRC:s digitala konferens för
att diskutera möjligheter och utmaningar i framtiden.

Skärmbild från BRC:s digitala konferens.
Tack för den här gången! BRC:s koordinator Angela Sanseverino, tvåa i översta raden, tar en avslutande bild på några av de medverkande i konferensen. Totalt deltog ett 100-tal personer under dagen. 

Viktig del av framtiden

BRC:s årliga konferenser brukar hållas på plats i Östergötland, men genomfördes den här gången digitalt på distans. Det gjorde det möjligt för ovanligt många internationella deltagare att vara med. På seminariet medverkade forskare och praktiker från Italien, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Kuba, Brasilien, Indien, Sydafrika och, förstås, Sverige.

En av de övergripande frågeställningarna var just hur biogas kan bidra till en bättre framtid för oss människor.

BRC:s digitala konferens juni 2020.En bild som sammanfattar mycket av dagen. Från presentationen av Ileana Pereda Reyes från Teknologiska universitetet i Havanna, Kuba. 

–  Biogas är ingen religion och som forskare vill jag inte gärna använda ordet tror, man ska alltid vara öppen för andra, ännu bättre alternativ. Men ja, jag tror att biogas kan ha en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. En stor fördel är att produktionen redan är i gång och snabbt kan ökas, säger Lorie Hamelin, forskare vid  vid det biotekniska institutet i Tolouse.

Genom att framför allt öka användningen av gödsel och snabbväxande, perenna grässorter kan den samlade produktionen av biogas öka mycket kraftigt.

– Våra beräkningar visar att den skulle kunna fyrdubblas. Det är också en viktig fråga: om vi verkligen tror på biogas som framtida energikälla, hur mycket mer kan vi i så fall producera, säger Lorie Hamelin.

Samverkan för export

För fordonstillverkaren Scania är biogas tillsammans med andra biodrivmedel och elektrifiering en av tre hörnstenar i omställningen till långsiktigt hållbara transporter. De andra är kraven på energieffektivitet – oavsett vilket drivmedel det gäller – och behovet av smarta transportsystem – till exempel delade transporter av både gods och människor. 

Det som driver på omställningen av transportsektorn är inte bara klimatförändringen utan även problem med luftföroreningar och trafikstockningar i städerna, ökade krav på resurseffektivitet och säkerhetsriskerna i stort oljeberoende. I Sverige har satsningen på flytande biogas, både för sjöfart och tunga landsvägstransporter, varit viktig och bidragit till många nya tankställen.

Scania ser biogas som en viktig framtida exportmöjlighet för Sverige, ja, kanske till och med nästa riktigt stora exportframgång. Det gäller inte bara enskilda produkter utan hela den ”svenska modellen” för råvaror, teknik, produktion och distribution.

– Men då behövs också ett ”Biogas Sweden AB”, det vill säga joint ventures där olika parter samarbetar. I dag saknas det koordinering mellan regelverk, politik och näringsliv för att göra exporten effektiv, säger Henrik Dahlsson och Erik Hansson från Scania.

Möjlighet i krisen

Efter lunch genomfördes tre parallella posterseminarier där BRC-forskare presenterade aktuella projekt inom områden som teknologi/processer, system och samhälle. Under eftermiddagen berättade även deltagare från Indien, Sydamerika, Italien, Brasilien och Kuba om utvecklingen i sitt respektive land.

BRC:s digitala konferens juni 2020.Mats Eklund, föreståndare för BRC.

– Först var det inte givet att genomföra konferensen, vi funderade på om vi skulle ställa in eller skjuta upp den till ett senare tillfälle. Men sedan kom jag på att bjuda in personer som jag tidigare träffat i olika sammanhang och be dem medverka med sina erfarenheter, säger Mats Eklund, BRC:s föreståndare.

– En av få fördelarna med coronakrisen är att vi kan ha sådana här möten öppna internationellt. Jag hoppas att det kan bli början på ett mer långvarigt samarbete.

Byar i Sydafrika

De internationella presentationerna spände över planerna för statligt stöd i Italien, aktuella forskningsprojekt i Indien, satsningar av näringslivet i Brasilien, försök med rester från sockerrörsindustrin på Kuba – till ett projekt på landsbygden i Sydafrika. I ett fattigt område med tio byar och 700 hushåll genomförs försök med små rötkammare som förser invånarna med bränsle för matlagning och biogödsel till jordbruket.

Fördelarna är många, och inte bara de vi brukar tala om i Sverige.

- Skogen belastas mindre när avverkningen för att få ved minskar. Hygienen förbättras när avfall tas om hand på ett bra sätt. Och risken för sjukdomar i ögon och lungor minskar när man slipper rök från öppen eld, säger Zelda Rasmeni, forskare vid universitetet i Johannesburg som följer projektet.

Förhållanden för kvinnor och barn, som ofta tvingas gå långt för att hämta ved, förbättras också när biogas används.

Relaterat innehåll