03 januari 2022

Ett riktigt intressant ämne, stor frihet, gott om tid och chansen att verkligen grotta ner sig inom ett visst område. Se där några orsaker till att Isabelle Bengtsson började doktorera. ”Jag kan inte tänka mig ett bättre jobb”, säger hon.

Isabelle Bengtsson.
Efter forskarutbildningen kan Isabelle Bengtsson tänka sig både ett jobb utanför akademin eller en fortsatt karriär som forskare. ”Vi får se vad som dyker upp. Jag tror att jag kan ha nytta av en doktorsexamen i många sammanhang”, säger hon. Foto: Mikael Sönne

Läsa, skriva, tänka

Var går gränserna mellan den enskildes äganderätt och det allmännas intressen? I vilka lägen kan samhället eller företag med tvång ta över mark som ägs av privatpersoner? Och hur har europakonventionen om mänskliga rättigheter påverkat balansen mellan individens och samhällets rättigheter sedan den blev svensk lag 1995?

Isabelle Bengtsson."Det var nog det som lockade mest: friheten och att jag tyckte det var kul", säger Isabelle Bengtsson.

Det är några huvudfrågor i Isabelle Bengtssons forskning i affärsrätt som ska leda fram till en doktorsavhandling någon gång framåt sommaren 2023. Hon började forskarstudera våren 2019 och har med andra ord kommit ungefär halvvägs.

- Jag läser otroligt mycket, både böcker och artiklar. Att läsa, skriva och tänka är de viktigaste delarna av mitt arbete, säger hon.

- Sen är det ofta så att de bästa idéerna kan komma lite senare, till exempel om jag är ute och går eller springer. Det är ganska häftigt att det kan hända lite när som helst.

Fritt och roligt

Isabelle Bengtsson läste juristprogrammet på Örebro universitet och jobbade efter examen några år som notarie. Men att någon gång börja forska fanns i bakhuvudet och när en kompis tipsade om en ledig doktorandtjänst på LiU var det inget att tveka om. Klart att hon skulle ta chansen och söka!

- Dels var det möjligheten att verkligen få fördjupa mig i ett intressant ämne, dels har jag alltid gillat att skriva och att arbeta självständigt. Jag har också alltid tyckt att det är väldigt kul att plugga, kanske skulle jag vilja vara kvar i skolan hela livet, säger hon och skrattar lite.

- Så det var nog det som lockade mest: friheten och att jag tyckte det var kul.

Vad är bäst med att doktorera?

- Det är nog att det är så självständigt, att man själv får planera och lägga upp sitt arbete. Sen finns det förstås vissa givna ramar, men inom dem har man mycket stor frihet.

Och vad är svårast? 

- Det är väl att det som är så spännande också kan vara ganska jobbigt till och från. Man håller på under en lång period, flera år, utan att riktigt veta var man ska landa till slut. Det kan vara svårt att utvärdera hur det går och man måste vara beredd att tänka om och göra omprövningar under resans gång.

En inre resa

I tjänsten som doktorand ingår 20 procents undervisning, vilket både känns meningsfullt och roligare än Isabelle kanske först trodde. Det ger en bra möjlighet att hålla breda kunskaper i affärsrätt aktuella och är också väldigt socialt då hon träffar många studenter. Annars är ju forskarstudierna till stor del ett självständigt arbete på den egna kammaren.

Isabelle Bengtsson.Isabelle Bengtsson på sitt arbetsrum i A-huset på Campus Valla.

En typisk arbetsdag är ganska svår att beskriva. Det beror på vilken fas arbetet är inne i. Ibland läser hon mer, ibland dominerar skrivandet och vissa perioder är det extra mycket undervisning. I bakgrunden finns hela tiden handledarna – en huvudhandledare och två bihandledare – som Isabelle både har schemalagda avstämningar med och kan rådfråga spontant i korridoren.

Livet som doktorand är inte heller bara en yttre resa – mot disputation och examen – utan också en inre. Markfrågor, Europarätt och avvägningen mellan individ och kollektiv är fokus för forskningen, men kunskapen sprider sig djupare än så.

- Forskarstudierna är väldigt givande, naturligtvis kunskapsmässigt men också på ett personligt plan. Jag lär mig mycket om livet och upplever att jag utvecklas till en reflekterande och självständig person som vet vag jag tycker och tänker. Det är också viktigt, säger Isabelle Bengtsson.

Tre frågor

Isabelle Bengtsson om. . . 

  • Ämnet affärsrätt

- Jag har alltid varit samhällsintresserad och ämnet är brett och har stor betydelse för samhället. Om man tänker efter är det väldigt mycket i våra dagliga liv som påverkas av lagar och förordningar. Affärsjuridik är inte heller bara att följa de regler som finns utan kan också användas proaktivt av företag på olika sätt. Det är spännande.

  • Vad som krävs för att doktorera

- Det viktigaste är att vara riktigt intresserad av ämnet och att vara beredd att lägga ner den tid som krävs. Det är viktigt att gå på lustkänslan och välja något som man brinner för.

  • Tips till nya doktorander

- Dra gränser mellan jobb och fritid, och gör annat än att bara arbeta. Skriv upp saker som går bra så att du minns dem när arbetet går trögt. Sätt upp delmål och fokusera inte för mycket på avhandlingen om fyra år. Och börja skriv tidigt! Allt behöver inte vara perfekt utan det går alltid att skriva om och göra ändringar.

Läs mer