Hur är det att doktorera på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling? Här möter du några av dem som vet - doktoranderna själva.

Varje år doktorerar ett 20-tal personer vid Institutionen för industriell och ekonomisk utveckling. Bredden är mycket stor. Ämnena sträcker sig från företagsekonomi och statsvetenskap till konstruktionsmaterial och hydraulik.

Men hur är resan dit? Hur funkar arbetet fram till den stora dagen då flera års forskning ska presenteras - disputationen? Nedan hittar du intervjuer med några av IEI:s nuvarande och tidigare doktorander.

Alumni berättar

Doktorander om doktorandlivet

"Meningsfullt, kreativt och självständigt"

Möt några av de forskarstudenter som disputerat de senaste åren.

Doktorand Carl-Johan Sommar.

Undervisningsjobb blev inkörsporten till forskarvärlden

Att börja forska var inte ett självklart val för postdoktor Carl-Johan Sommar. Det började med att han skickade in en ansökan för ett undervisningsjobb på Institutionen IEI som sedan blev inkörsporten till forskningsvärlden.

Lina Koppel.

Forskarutbildning - inte bara för forskarna

Är en högskoleexamen futtigt? En kandidat otillräcklig och en master för lite? För dem som vill utbilda sig mer finns forskarutbildning. ”Jag hade inte trott att det kunde vara så kul, men det var det. Hela tiden”, säger en doktorand.

Från civilingenjör till doktor

Det började med en enkel fråga från handledaren under exjobbet. Så blev Niklas Simm nyfiken på att doktorera vid Linköpings universitet.

Relaterat innehåll