14 november 2022

Professor Barbara Riegel är nybliven hedersdoktor vid Medicinska fakulteten. Som en del av den akademiska högtiden höll hon en föreläsning om sin forskning kring egenvård på Campus US.

kvinnlig forskare föreläser.
Foto: Ulrik Svedin

Professor Barbara Riegel, University of Pennsylvania, har under flera decennier bedrivit internationellt ledande forskning inom omvårdnad med fokus på egenvård vid kroniska sjukdomar.

Hon var gästprofessor vid Linköpings universitet 2010–2012 och utvecklade under denna tid flera nära forskningssamarbeten vid LiU, tillsammans med bland andra prodekan Anna Strömberg och professor Tiny Jaarsma.

"Roligt"

- Det är så roligt att vara tillbaka och se hur allt har utvecklats här på Campus US och fantastiskt att få träffa alla igen här i Linköping, sa en överväldigad Barbara Riegel inför föreläsningen i Hasselquistsalen.

Det senaste decenniet har samarbetet fortsatt och intensifierats. Det har lett till flera nya studier och ett stort antal publicerade artiklar.

Under föreläsningen i Linköping beskrev Barbara Riegel bland annat samhällsnyttan med egenvård. Hon kunde också återge forskningsresultat om hur patientens kunskap om sina egna symtom kan både förbättra livskvalitet och öka överlevnad.

Symtom och beteende

Hjärtsviktspatienter är en grupp som Riegel har studerat under många år. Hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd. Det drabbar två procent av befolkningen och orsakas av någon underliggande hjärtsjukdom vanligen hjärtinfarkt eller hypertoni. Professor Riegel beskrev bakgrunden till hur hon kom in på spåret att forska om egenvård. Via ett sjukhus i San Diego hon var knuten till för mer än 25 år sedan fick Barbara Riegel ett uppdrag att skapa ett multidisciplinärt program för omhändertagande av äldre patienter med hjärtsvikt.

- Jag trodde då, och jag gör det nu också, att om vi får människor att ta hand om sig själva bättre, hantera sin sjukdom och känna igen symtomen … då har vi en viktig del i egenvården på plats. Vi tror att vi är väldigt betydelsefulla för hur patienten bedriver egenvård. Men faktum är att större delen av livet är patienten inte på sjukhus utan måste klara att bedriva egenvård på egen hand. Därför är forskning kring patienters lärande, färdigheter och beslutsförmåga viktig. Det behövs mer forskning kring igenkänning av symtom och respons på det och om beteendeförändring.

Utvecklade LiU-kurs

Barbara Riegel var med vid utvecklingen av doktorandkursen “Self-care of chronic illness” som startade redan 2010 och hon har sedan dess kontinuerligt deltagit i denna forskarutbildningskurs. Det är en kurs som både lockar LiU:s egna doktorander och har ett stort internationellt söktryck.

Tillsammans LiU-forskare har Barbara Riegel utvecklat en egenvårdsteori (A middle-range theory of self-care of chronic illness). Implementeringen av denna teori har gjorts i både forskning och klinisk verksamhet. Den används i utbildning på grundnivå och avancerad nivå såväl vid Linköpings universitet och University of Pennsylvania som vid andra lärosäten på alla kontinenter.

Ett instrument för att mäta effekten på egenvård vid kroniska sjukdomar vid olika interventioner har utvecklats baserat på teorin. Instrumentet har översatts och utvärderats på flera språk.

Kontakt

Relaterat innehåll