06 november 2020

Professor Svante Gunnarsson vid avdelningen för reglerteknik, Institutionen för systemteknik (ISY), har tilldelats Tekniska högskolans pris för framstående lärarinsatser.

Förutom äran erhåller pristagaren 20 00 kronor för kompetensutveckling inom ramen för sin anställning. Pristagaren utses av Tekniska högskolans ledning.  Foto Karl Öfverström

Så här lyder motiveringen i sin helhet:

"Svantes pedagogiska gärning har en unik bredd. Han är en lysande lärare med flera utmärkelser, bland andra LinTeks Gyllene moroten och sju gånger mottagare av I-sektionens I-plom för sina kurser i Reglerteknik.

Men han är även en pedagogisk ledare; ordförande för Y-nämnden 2003–2006 och EF-nämnden 2007–2014. Under Svantes ledning utsågs Y-programmet 2007 till årets teknikutbildning av branschorganisationen Teknikföretagen och samma år utsåg Högskoleverket Reglerteknik och Fordonssystem till Framstående utbildningsmiljö.

Men framför allt har Svante varit den drivande kraften och inspiratören bakom införandet av det pedagogiska ramverket CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) som sedan länge utgör basen för samtliga LiTH:s utbildningar och utgör kärnan i LiTH:s kvalitetsarbete."

Övriga pristagare som tilldelades priset vid en digital prisceremoni var Maria Lundqvist, universitetslektor på IFM, Ole Pedersen, universitetsadjunkt på ITN och Fredrik Stahre, universitetsadjunkt på IEI.

Relaterat innehåll

Om avdelningen

Om institutionen