22 oktober 2019

Linköpings universitet är ett av flera universitet i världen som arbetar tillsammans för att förbättra sina civilingenjörsutbildningar. Med inspiration från LiU utvecklas nu även flera av Brasiliens ingenjörsutbildningar.

Brasiliansk variant av en kastmaskin
Brasiliansk variant av en kastmaskin
– Alla ingenjörsutbildningar behöver göra mer än att lära ut rena ämneskunskaper. Studenterna måste utveckla sina personliga och professionella färdigheter, som att utforma lösningar på verkliga problem, tänka kreativt och kritiskt, kunna jobba i team och kommunicera, säger Svante Gunnarsson, professor i reglerteknik.

Internationellt nätverk

LiU har jobbat länge med att utveckla sina egna utbildningar åt det hållet, och det är samma grundtankar som nu sprids till Brasilien. Konceptet kallas
CDIO. Det står för Conceive, Design, Implement, Operate – det vill säga att komma på en idé, utforma, implementera och använda den. LiU var ett av fyra universitet som började utveckla modellen år 2000 för att på så vis förbättra civilingenjörsutbildningarna. De övriga universiteten var Chalmers, KTH och MIT i USA. Idag är över hundra lärosäten över världen med i det internationella CDIO-samarbetet.

– CDIO kan ses som ett systematiskt ramverk som ska vara till hjälp för att utveckla studenternas förmågor och färdigheter. Tillsammans med andra CDIO-lärosäten över världen har vi utvecklat undervisningen så att studenterna när de är klara direkt ska kunna börja jobba utifrån industrins krav, förklarar Svante Gunnarsson.

Utvecklar tänkandet

Svante Gunnarsson, ISY och Peter Hallberg; IEI 2019Svante Gunnarsson och Peter HallbergTanken att utbilda för mer än rena ämneskunskaper är dock ny på många ingenjörsutbildningar i Brasilien. 2015-2016 var därför två lärare från Brasilien i Linköping under ett halvår och följde civilingenjörsutbildningen på LiU på plats. De fick se konkreta exempel på hur CDIO användes i undervisningen och hur studenterna utvecklade sitt tänkande och sina förmågor utifrån konkreta uppgifter.

– Jag hade workshops med de båda lärarna kring vad jag gjorde och hur jag tänkte kring utbildningen. Vi resonerade om studenternas bakgrund, deras förkunskaper och vad som kunde få dem att greppa innehållet, säger Peter Hallberg, universitetsadjunkt vid Avdelningen för maskinkonstruktion. Han har utvecklat flera introduktionskurser utifrån CDIO-tankarna.

CDIO-konceptet sprids

De båda lärarna tog med sig idéerna hem till Brasilien och nu sprids CDIO-konceptet på flera av de brasilianska universiteten. En nationell arbetsgrupp i Brasilien har jobbat med att förnya landets ingenjörsutbildningar och det har utmynnat i en rapport där även CDIO-konceptet finns med. Rapporten har nu antagits av Brasiliens utbildningsdepartement.

– I någon mån har vi alltså varit med och påverkat utbildningen i ett så stort land. Det känns bra att LiU är en del av den utvecklingen, säger Svante Gunnarsson.

Läs mer om CDIO: Ingenjörer som träffar rätt 

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.