11 november 2019

En kvinna och en man fotograferade mot bakgrund av guldfärgade ballonger. De håller i blommor och diplom.
Centrumchef Annelie Svensson och f d centrumchef Peter Löfquist på Mirum Galleria belönades för sitt arbete för högstadieungdomar i Norrköping. Rickard Moneus

Samarbetet LuMiNk Akademin som uppmuntrar ungdomar till högre studier, belönades med priset Let´s create vid Handelsgalan 2019.
  
LuMiNk Akademin skapades 2015 för att motivera Norrköpingsungdomar att plugga vidare efter grundskola och gymnasium. Högstadieelever läser läxor på Mirum Galleria ihop med studenter från Linköpings universitet, får besöka Campus Valla och Campus Norrköping och gå på inspirerande föreläsningar.

LuMiNk, som är en förkortning för Linköpings universitet, Mirum Galleria och Norrköpings kommun, kan efter fyra år visa goda resultat.

Enligt kommunen har de elever som deltagit i LuMiNk högre betyg i flera ämnen och höjda sammanlagda meritvärden, jämfört med en kontrollgrupp. Deltagarna väljer dessutom i dubbelt så hög grad högskoleförberedande program till gymnasiet, jämfört med kontrollgruppen.

Eldsjäl och initiativtagare till LuMiNk var Mirums dåvarande centrumchef Peter Löfquist. Han och företaget Mirum Galleria/ Olav Thon Gruppen, representerade av centrumchef Annelie Svensson, har nu av kommunen tilldelats 2019 års ”Let´s Create”.

Så här beskriver kommunen priset:

Let´s Create går till en person och ett företag som ger inspiration till unga personer som står i början av sin utbildningskarriär. Genom att engagera sig i frågor som automatiskt inte ligger i företagets eller personens kärnverksamhet, möjliggör hen att fler unga oavsett bakgrund får kunskap och mod att göra vägval som de kanske inte hade gjort utan personens och företagets insats.

Lär mer om LuMiNk