10 april 2020

LuMiNk Akademin är ett framgångsrikt mentorskapsprogram mellan universitetsstudenter och högstadieelever som ger en tydlig effekt på elevers studieresultat. Det är en unik modell som även visat sig stärka elevernas självkänsla. Nu vill projektet skala upp för att fler elever ska få möjlighet att motiveras till lärande.

Thor Balkhed

Får eleverna att tro på sig själva

Verksamheten startades 2015 utifrån ett samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum Galleria. Målet var att motivera elever i deras lärande, bidra till högre betyg och inspirera till högre studier. Utfallet blev så mycket mer, både för de medverkande och för samhället. Det ligger till grund för att projektet nu söker nya samarbetspartners och finansiärer för att fler elever ska få möjlighet att delta

Modellen bygger på att elever från åk 8 och 9 på frivillig basis träffar mentorer tillika unga, driftiga studenter från Linköpings universitet. Eleverna får stöd med sina studier och en unik chans att möta studenter från olika utbildningsprogram. De träffas en gång i veckan på Mirum Galleria. Närvaron är hög. Att få kliva ut från skolans värld och möta andra vuxna förebilder i en helt annan miljö ökar elevernas motivation. Mentorerna är goda förebilder som både stödjer elevens lärande och bidrar till att stärka deras känsla av att kunna styra över sin egen framtid.

Öppnar dörrar till framtida studier

Utöver studiestöd får eleverna, tillsammans med sina mentorer, besöka Linköpings universitet för att känna på livet som student. De har diskussioner kring gymnasieval, är med på gymnasiemässan och får gå på inspirationsföreläsningar. Det har visat sig ge ökat intresse för universitetsstudier och breddat perspektiven, inte minst för de elever som kommer från studieovana miljöer. LuMiNk är en modell som fungerar och ett gott exempel på konkret och handfast samverkan mellan akademi, kommun och näringsliv.

Verksamheten har på ett lyckosamt sätt etablerats på Klingborgskolan i Norrköping, hittills har 300 elever och 90 studenter (mentorer) fått möjligheten att delta. De elever som saknar studietraditioner har fått en naturlig kontakt med studenter och därmed en unik inblick kring framtida studiemöjligheter. Då vidareutbildning på högre nivå sannolikt ökar möjligheterna på̊ arbetsmarknaden så är denna satsning en investering för såväl ungdomarna som för samhället i stort. Modellen är i allra högsta grad socialt hållbar och verkar också positivt i hållbarhetstänket kring en "god utbildning för alla" (enligt mål 4 i Agenda 2030).

Logotyper för Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Mirum galleria

Stöd LuMiNk Akademin

Nu söker vi fler möjliggörare

För att kunna skala upp och utveckla verksamheten både på Klingsborgskolan och på andra skolor i Norrköpings kommun behöver LuMiNk fler finansiärer som ser potentialen i att utveckla den framgångsrika modellen.

Målet är att på sikt kunna paketera konceptet och bredda verksamheten nationellt för att erbjuda fler ungdomar en chans att stärka sin självkänsla och framtidstro.

Kontakta LiU Donation om du vill veta mer om projektet.


Utvärdering

Utvärdering med bra resultat

2018 gjordes en utvärdering som visar att LuMiNk ger en väldigt tydlig effekt på elevernas studieresultat:

  • De elever som deltagit har signifikant högre betyg i flera ämnen.
  • De väljer i dubbelt så hög grad högskoleförberedande program till gymnasiet.
  • Eleverna verkar inte välja att delta i LuMiNk på grund av brister i hemmiljön, utan snarare för att de finner verksamheten stimulerande och kul.
  • Elevernas närvaro har även ökat i skolan. Länk till hela utvärderingen.
Vi har de sista åren sett fler elever från vår skola som gått vidare till högre studier, så det går att förändra.
Martin Karlsson, lärare på Söderporten

Mer om LuMiNk Akademin

Filmer om LuMiNk Akademin

Video
Ibrahim Baylan besöker LiU
Video
Vill, vågar och kan - LuMiNk Akademin
Video
LuMinK Akademin 2015

Mer om LuMiNk Akademin

Pedram Abbasnejad

Satsningen växer – nu får även elever på gymnasiet hjälp av LiU-studenter

Det framgångsrika mentorsprogrammet LuMiNK växer. Nu får även gymnasieelever möjlighet till hjälp och inspiration av LiU-studenter. En mentor i det nya pilotprojektet är studenten Pedram Abbasnejad – som själv var elev i LuMiNk när det startade.

LuMiNk-stipendiater 2020:

LuMiNkstipendiater 2020

Den femte upplagan av det framgångsrika mentorskapsprogrammet LuMiNk Akademin har gått i mål. För första gången delades stipendier ut till elever och mentorer som bidragit med extra fina insatser.

LuMiNk tar Norrköpingselever till nästa nivå

LuMiNk Akademin är ett studiemotiverande program som har som mål att inspirera högstadieelever i deras studier. Och Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Mirum galleria och eleverna gör det tillsammans.

Kontakt

Samarbetspartners och givare